Heeft u een vraag over zorg, jeugd en/of uw inkomen? Hiervoor kunt u bij de gemeente terecht, bij de afdeling Centrum voor Maatschappelijke Deelname (afgekort CMD). U kunt contact met het CMD opnemen als u zoekt naar:

  • Jeugdhulp: begeleiding en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.
  • Hulp via de Wmo(Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente kijkt eerst wat u, met hulp van familie, vrienden en buren, zelf nog kunt doen. Als blijkt dat dat niet lukt, wordt gekeken van welke voorzieningen u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld een vervoersvoorziening, Hulp bij het huishouden of een Persoonsgebonden Budget (PGB).
  • Inkomensondersteuning. Misschien kunt u inkomensondersteuning krijgen als u een laag inkomen op bijstandsniveau heeft.
  • Schuldhulpverlening. Hier kunt u hulp krijgen als u schulden of betalingsachterstanden heeft waar u zelf niet meer uit komt.
  • Algemene Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente helpt u met vragen over bijvoorbeeld zorg, wonen, relaties, geldzaken en/of vrijwilligerswerk.

Waar wilt u meer over weten?

Contact met het CMD

Telefonische bereikbaarheid

U kunt bellen met het CMD van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur  en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Bel het CMD: 040 289 38 93

E-mail

gemeente@geldrop-mierlo.nl

Kom langs: Inloopspreekuren

Let op: Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er voorlopig geen inloopspreekuren van het CMD. Het CMD is gewoon telefonisch bereikbaar. Voor vragen over zorg, jeugd of inkomen kunt u contact met ons opnemen via (040) 289 38 93.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naast de gewone openingstijden van het gemeentehuis vindt u de medewerkers van het CMD bij verschillende inloopspreekuren. U hoeft zich niet op te geven. U kunt gewoon binnenlopen. Heeft u toch liever een huisbezoek? Maak dan telefonisch een afspraak of stuur een e-mail.

Inloopspreekuur CMD

Stel hier uw vragen over inkomensondersteuning, vervoer, financiën, opgroeien en opvoeden, schuldhulpverlening, hulp bij de huishouding, zelfstandig wonen, inkomensondersteuning, scheiding, bijzondere bijstand en problemen in het dagelijkse leven.

Tijden

Het inloopspreekuur van het CMD is op maandag van 9.00 tot 12.30 en op donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt terecht in Hof van Bethanië, Heer van Scherpenzeelweg 9 in Mierlo.

Formulierenspreekuur

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van bijzondere bijstand, of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingtoeslagen? Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er niemand die u kan helpen? Dan kunt bij het formulierenspreekuur terecht voor hulp bij het invullen van formulieren. Ook helpen de klantadviseurs u bij het aanvragen van een betalingsregeling, het veranderen of opzeggen van abonnementen en diensten.

Tijden

U bent elke dinsdag en donderdag welkom van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis (De Meent 2, Geldrop) of op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in Hof van Bethanië (Heer van Scherpenzeelweg 9, Mierlo).

Stel je vraag

Heeft u een vraag voor het CMD? Vul dan het contactformulier in.

Postadres

Post voor het CMD richt u aan:

Gemeente Geldrop-Mierlo
Afdeling CMD
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Is uw brief bedoeld voor een medewerker? Zet dan de naam erbij.

Cursussen en trainingen

Het CMD geeft samen met andere organisaties cursussen, workshops en trainingen over jeugdhulp en opvoeden. Bel naar het CMD om te vragen wat er mogelijk is.

Bel het CMD: 040 289 38 93

Crisis (buiten kantoortijden)

Crisisdienst

Bel bij een psychische crisis uw huisarts: deze kan u doorsturen naar de Crisisdienst van Lumens. De Crisisdienst is voor mensen die door psychische problemen meteen hulp nodig hebben. De Crisisdienst is van 17.00-09.00 uur, in het  weekend en op feestdagen 24 uur bereikbaar. Voorbeelden van situaties waarvoor u kunt bellen: relatieproblemen die steeds erger worden, een zelfmoordpoging (kijk op 113.nl), een ernstig verkeersongeluk of een niet te houden spanning tussen ouders en kinderen.
Iemand anders kan ook voor u bellen, zoals een familielid of de politie. Vaak wordt u aan de telefoon al geholpen. Soms gaan de medewerkers naar u toe om een oplossing te vinden. 

Bel de Crisisdienst: 040 253 03 50

Bel de hulpdienst 113: 0900 0113

Verwarde personen

Elke gemeente heeft een meldpunt voor verwarde personen. Dit zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen waardoor er is een risico is dat zij zichzelf of anderen iets aandoen. In Geldrop-Mierlo kunt u voor verwarde personen bellen met de Crisisdienst van Lumens.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan telefonisch contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw regio. SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: uw gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan uw kind voor een tijdje naar een crisispleeggezin. Of logeren bij een crisisopvang.

Bel Spoed voor Jeugd Zuidoost Brabant: 088 066 69 99

Crisis door huiselijk geweld

Bel bij directe nood 112. Heeft het iets minder haast, kijk dan op Veilig Thuis. Hier kunt u terecht voor vragen over geweld in huis en kindermishandeling. Ook kunt u zich hier melden als u hiermee te maken heeft. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers (degenen die geweld gebruiken) en mensen die bezorgd zijn om anderen.

PlusTeam

Voor ondersteuning of vragen over bijvoorbeeld opvoeding, financiën, werk, school, huisvesting of gezondheid, kunt u terecht bij het CMD. Als de vraag gaat over meerdere gebieden en er ondersteuning voor langere tijd nodig is, kan het CMD bepalen of u ondersteuning van het PlusTeam kunt krijgen.

Het PlusTeam bestaat uit professionele hulpverleners, met verschillende specialisaties, die (kwetsbare) burgers ondersteunen. Zij maken samen met u en de mensen die belangrijk voor u zijn een plan van aanpak.

Bent u tevreden over deze pagina?