Heeft u een vraag over zorg, jeugd en/of uw inkomen? Hiervoor kunt u bij de gemeente terecht, bij de afdeling Centrum voor Maatschappelijke Deelname (afgekort CMD). U kunt contact met het CMD opnemen als u zoekt naar:

  • Jeugdhulp: begeleiding en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren.
  • Hulp via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente kijkt eerst wat u, met hulp van familie, vrienden en buren, zelf nog kunt doen. Als blijkt dat dat niet lukt, wordt gekeken van welke voorzieningen u gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld een vervoersvoorziening, Hulp bij het huishouden of begeleiding bij een Persoonsgebonden Budget (PGB).
  • Inkomensondersteuning. Misschien kunt u inkomensondersteuning krijgen als u een laag inkomen op bijstandsniveau heeft.
  • Schuldhulpverlening. Hier kunt u hulp krijgen als u schulden of betalingsachterstanden heeft waar u zelf niet meer uit komt.
  • Algemene Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente helpt u met vragen over bijvoorbeeld zorg, wonen, relaties, geldzaken en/of vrijwilligerswerk.

Waar wilt u meer over weten?

Contact met het CMD

Telefonische bereikbaarheid

U kunt bellen met het CMD van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur. Op vrijdag kunt u het CMD bereiken van 9.00 tot 12.00 uur.

Bel het CMD: 040 289 38 99

E-mail


cmdtoegang@geldrop-mierlo.nl

Kom langs: Spreekuren

Dagelijks kunt terecht met uw vragen over jeugdhulp, zorg of inkomen ook kunt u hier terecht voor hulp bij het invullen van (eenvoudige) formulieren.

U kunt telefonisch een afspraak maken op 040 289 38 99.

 

Stel je vraag

Heeft u een vraag voor het CMD? Vul dan het contactformulier in.

Postadres

Post voor het CMD richt u aan:

Gemeente Geldrop-Mierlo
Afdeling CMD
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Is uw brief bedoeld voor een medewerker? Zet dan de naam erbij.

Cursussen en trainingen

Het CMD geeft samen met andere organisaties cursussen, workshops en trainingen over jeugdhulp en opvoeden. Bel naar het CMD om te vragen wat er mogelijk is.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Crisis (buiten kantoortijden)

Crisisdienst

Bel bij een psychische crisis uw huisarts: deze kan u doorsturen naar de Crisisdienst van Lumens. De Crisisdienst is voor mensen die door psychische problemen meteen hulp nodig hebben. De Crisisdienst is van 17.00-09.00 uur, in het  weekend en op feestdagen 24 uur bereikbaar. Voorbeelden van situaties waarvoor u kunt bellen: relatieproblemen die steeds erger worden, een zelfmoordpoging (kijk op 113.nl(externe link)), een ernstig verkeersongeluk of een niet te houden spanning tussen ouders en kinderen.
Iemand anders kan ook voor u bellen, zoals een familielid of de politie. Vaak wordt u aan de telefoon al geholpen. Soms gaan de medewerkers naar u toe om een oplossing te vinden. 

Bel de Crisisdienst: 040 253 03 50

Bel de hulpdienst 113: 0900 0113


Verwarde personen
 

Elke gemeente heeft een meldpunt voor verwarde personen. Dit zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen waardoor er is een risico is dat zij zichzelf of anderen iets aandoen. In Geldrop-Mierlo kunt u voor verwarde personen bellen met de Crisisdienst van Lumens.

Bel de GGD (tijdens kantooruren): 088-0031101

Bel Crisisdienst Lumens (buiten kantooruren) 040-2530350

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan telefonisch contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw regio. Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost Brabant van Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: uw gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan uw kind voor een tijdje naar een crisispleeggezin. Of logeren bij een crisisopvang.

Bel Crisis Interventie Team Zuidoost Brabant: 088 066 69 87

Crisis door huiselijk geweld

Bel bij directe nood 112. Heeft het iets minder haast, kijk dan op Veilig Thuis(externe link). Hier kunt u terecht voor vragen over geweld in huis en kindermishandeling. Ook kunt u zich hier melden als u hiermee te maken heeft. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers (degenen die geweld gebruiken) en mensen die bezorgd zijn om anderen.

 

PlusTeam

Voor ondersteuning of vragen over bijvoorbeeld opvoeding, financiën, werk, school, huisvesting of gezondheid, kunt u terecht bij het CMD. Als de vraag gaat over meerdere gebieden en er ondersteuning voor langere tijd nodig is, kan het CMD bepalen of u ondersteuning van het PlusTeam kunt krijgen.

Het PlusTeam bestaat uit professionele hulpverleners, met verschillende specialisaties, die (kwetsbare) burgers ondersteunen. Zij maken samen met u en de mensen die belangrijk voor u zijn een plan van aanpak.

Meer informatie over het PlusTeam

Onze Wegwijzer

Een vraag hebben we allemaal wel eens. Onze Wegwijzer wijst je de weg in Geldrop-Mierlo.

Onze Wegwijzer in Geldrop-Mierlo is een website waar je alle verenigingen, organisaties en activiteiten kunt vinden in onze gemeente, waar je gebruik van kan maken zonder verwijzing van een huisarts of specialist.

Onze Wegwijzer(externe link)