Voor ondersteuning of vragen over bijvoorbeeld opvoeding, financiën, werk, school, huisvesting of gezondheid, kunt u terecht bij het CMD. Als de vraag gaat over meerdere gebieden en er ondersteuning voor langere tijd nodig is, kan het CMD bepalen of u ondersteuning van het PlusTeam kunt krijgen.

Het PlusTeam bestaat uit professionele hulpverleners, met verschillende specialisaties, die (kwetsbare) burgers ondersteunen. Zij maken samen met u en de mensen die belangrijk voor u zijn een plan van aanpak.

Wat is het PlusTeam?

Het PlusTeam biedt hulp aan gezinnen met ingewikkelde vragen. De professionele hulpverleners van het PlusTeam hebben verschillende specialisaties. Zo ondersteunen zij kwetsbare inwoners van alle leeftijden, met als uitgangspunt: 1 huishouden, 1 plan. Samen met het gezin houdt het PlusTeam het overzicht en de regie. Het doel is dat gezinnen zich uiteindelijk zelf weer kunnen redden.

Het CMD kijkt samen met u of uw zorgvraag bij het PlusTeam past.

Een plan voor uw gezin

Twee hulpverleners van het PlusTeam brengen samen met u in beeld wat er aan de hand is. Dat doen zij samen met alle gezinsleden en andere mensen die belangrijk zijn voor uw gezin. Mogelijk komen jullie samen tot de conclusie dat er tijdelijk extra ondersteuning nodig is. Dat kan een medewerker van het PlusTeam zijn of mogelijk andere aanbieders. Alles gaat in overleg samen met de mensen die betrokken zijn. Het doel is dat u samen weer verder kan. Dat kan ook met hulp van mensen uit uw eigen omgeving.

SCHIP-aanpak

Relaties in slecht weer, Vechten voor je scheiding, een aanpak voor post-relationele rouw.

Een scheiding verloopt niet altijd soepel. Soms is er sprake van enorm veel pijn en verdriet vanwege zaken die zich tijdens jullie huwelijk hebben voorgedaan. Hoe hard je het ook probeert, elke keer belanden jullie weer in oeverloze discussies die uiteindelijk uitmonden in enorme uitbarstingen. Met alle gevolgen van dien, want de communicatie en het contact verslechteren snel. Jullie raken in een neerwaartse spiraal.

Samen hebben jullie kinderen en je merkt dat ze er onder lijden. Soms merk je zélf dat je het belang van de kinderen uit het oog verliest omdat je continu in de ‘vechtstand’ staat. Je vreest zelfs dat er een vechtscheiding gaat komen, maar weet niet hoe je dit moet doorbreken.

Rouw

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over ‘vechtscheidingen’. In dit woord ligt de nadruk op het woord ‘vechten’. Maar naast het conflict wat zich afspeelt, is er ook een enorm verlies. Dit is niet alleen het verlies van je partner, en gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar ook verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard etc.

Met andere woorden, echtscheiding zorgt voor rouw. Deze rouw beleef je vaak alleen, je (ex)partner heeft hier geen weet van. Er wordt eenvoudig voorbijgegaan aan wat jullie beiden samen hadden en wat jullie hebben verloren.

Doel SCHIP-aanpak

Het doel van de SCHIP-aanpak is om (ex) partners weer zo met elkaar te laten verbinden dat ze daarna in staat zijn om samen te kunnen optrekken in hun gezamenlijk ouderschap.

Die verbinding is met de scheiding verbroken. Er moet een nieuwe connectie gemaakt worden met elkaar, vooral vanwege de kinderen. Dit is geen keuze maar bittere noodzaak. Kinderen zijn vaak de dupe bij de echtscheiding. Ze lijden eronder op school en lopen een groter risico op depressie. Daarnaast kunnen scheidingskinderen een minder goede band met hun ouders ontwikkelen en hebben ze meer kans om later ook te gaan scheiden

Nieuwe verbinding SCHIP-aanpak

Om de nieuwe verbinding als partners in ouderschap te bewerkstelligen, is het belangrijk om stil te staan bij dat wat verloren is gegaan. Stil staan bij de rouw. Het beschadigde HART moet worden geheeld, zodat het zich opnieuw kan openen. Want als jullie als ex-partners in staat zijn om samen te kijken naar de verliezen en de conflicten in de relatie, deze een plek kunt geven, schoon schip kunt maken, dan ben je in staat om samen te werken in je ouderschap.

Betekenis SCHIP

De afkorting SCHIP  heeft overigens de volgende betekenis:

  1. fase 1: Samenkomen
  2. fase 2: Conflict- en verliesverheldering
  3. fase 3: Helpend Horen
  4. fase 4: Integratie
  5. fase 5: Partners

De kern van de SCHIP-aanpak is aandacht voor Rouw én Herstel van vertrouwen.

Gecertificeerd Expert SCHIP-behandelaar

Als licentiehouder en gecertificeerd Expert SCHIP-behandelaar kunnen wij jullie begeleiden in het proces om jullie relatie af te sluiten om daarna het gezamenlijk ouderschap vorm te geven. 

Op de website www.schipaanpak.nl(externe link) vind je nog meer informatie over de SCHIP-aanpak.

Het PlusTeam heeft gecertificeerde SCHIP-behandelaren: Sjannie Beekmans, Marielle Loijen, Sanne Timmers en Esther Steinschuld.

Informatie, advies of hulp nodig?

Het PlusTeam is een samenwerking tussen de gemeenten Waalre en Geldrop-Mierlo, een Gemeenschappelijke Regeling waar samen een uitvoeringsorganisatie wordt aangestuurd.

Het PlusTeam is niet vrij toegankelijk. Het CMD maakt de keuze of de hulp van het PlusTeam nodig is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99