Let op vanaf 2024 gaat alles betreffende belastingen over naar Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Voor alle aanslagen vanaf 2024 kun je voortaan bij www.bs-ob.nl terecht. Voor zaken van 2023 en daarvoor bent u op de juiste site.

Wat is het?

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

Er is een vast bedrag dat iedereen betaalt (vastrecht). Daarnaast betaal je per lediging (diftar).

Wat moet ik doen?

U kunt de afvalstoffenheffing op de volgende manieren betalen:

  • Per automatische incasso. U geeft vooraf een machtiging. Het bedrag wordt in acht termijnen van uw rekening afgeschreven.
  • U maakt het bedrag zelf over via een betalingsopdracht. Het is belangrijk dat u het aanslagnummer vermeldt. Het IBAN nummer is NL73 BNGH 0285 1066 78.

Als u in de loop van het belastingjaar gaat verhuizen, wordt de aanslag automatisch verrekend. U heeft dan recht op vermindering van het aanslagbedrag. Wanneer u binnen de gemeente verhuist, wordt de aanslag automatisch verrekend met de belasting voor het nieuwe adres.

Wat kost het?

In 2024 bedraagt het vastrecht € 190,68 per jaar. Daarnaast betaalt u per keer dat u afval aanbiedt. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven:

Soort containerGrootte container in liters2024
Vastrecht € 190,68
Restafval  
 25Nvt
 80€ 5,92
 140€ 10,04
 240€ 16,13
GFT-afval  
 25nvt
 80€ 3,05
 140€ 5,19
 240€ 8,40
Ondergrond  
 25€ 2,09
 40€ 3,44

Tarieven afvalstoffenheffing

Vergoeding afvalstoffenheffing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanwege het gebruik van incontinentiemateriaal kunt u het formulier Vergoeding afvalstoffenheffing invullen via Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Reinigingsrecht

Bedrijven en winkels kunnen het afval ook laten ophalen door de gemeentelijke ophaaldienst, zij betalen dan reinigingsrecht. Hierbij gelden dezelfde tarieven als voor de afvalstoffenheffing vermeerderd met 21% BTW. Wanneer bedrijven zelf de inzameling van hun afval regelen hoeven zij niks te betalen.

Tarieven reinigingsrecht