LET OP: De tarieven op de bijsluiter voor het vastrecht afvalstoffenheffing en reinigingsrecht zijn niet correct. De tarieven zoals hieronder aangegeven en op uw aanslag zijn de juiste tarieven. Onze excuses voor het ongemak. Bekijk hier uw aanslag

Wat is het?

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

Er is een vast bedrag dat iedereen betaalt (vastrecht). Daarnaast betaal je per lediging (diftar). U kunt het aantal ledigingen van het voorafgaande jaar inzien via 'mijn afval'.

Wat moet ik doen?

U kunt de afvalstoffenheffing op de volgende manieren betalen:

  • Per automatische incasso. U geeft vooraf een machtiging. Het bedrag wordt in acht termijnen van uw rekening afgeschreven.
  • U maakt het bedrag zelf over via een betalingsopdracht. Het is belangrijk dat u het aanslagnummer vermeldt. Het IBAN nummer is NL73 BNGH 0285 1066 78.

Als u in de loop van het belastingjaar gaat verhuizen, wordt de aanslag automatisch verrekend. U heeft dan recht op vermindering van het aanslagbedrag. Wanneer u binnen de gemeente verhuist, wordt de aanslag automatisch verrekend met de belasting voor het nieuwe adres.

Wat kost het?

In 2020 bedraagt het vastrecht € 128,88. Daarnaast betaalt u per keer dat u afval aanbiedt, hieronder vindt u een overzicht van de tarieven:

Soort containerGrootte container
in liters
20202019
Restafval
25€1,85€1,80
40€3,05€2,95
80€5,25€5,10
140€8,90€8,65
240€14,30€13,90
GFT-afval
80€2,70€2,60
140€4,60€4,45
240€7,45€7,25

Vergoeding afvalstoffenheffing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanwege het gebruik van incontinentiemateriaal kunt u het formulier Vergoeding afvalstoffenheffing printen en invullen. Een gedeelte van het formulier kunt u door de huisarts of internist laten invullen, of een verklaring van de arts bijvoegen.

U kunt het formulier sturen naar:

  • Gemeente Geldrop-Mierlo
  • Afdeling Belastingen
  • Postbus 10101
  • 5660 GA Geldrop

Reinigingsrecht

Bedrijven en winkels kunnen het afval ook laten ophalen door de gemeentelijke ophaaldienst, zij betalen dan reinigingsrecht. Hierbij gelden dezelfde tarieven als voor de afvalstoffenheffing vermeerderd met 21% BTW. Wanneer bedrijven zelf de inzameling van hun afval regelen hoeven zij niks te betalen.