Wat is het?

Inwoners betalen ieder jaar afvalstoffenheffing aan de gemeente. Er is een vast bedrag dat iedereen betaalt (vastrecht). Daarnaast betaal je per lediging (diftar).

Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf de inzameling van hun afval regelen.

Wat moet ik doen?

De gemeente combineert de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk met de OZB en rioolheffing. Op het aanslagbiljet staan twee vervaldagen. De gemeente biedt u de mogelijkheid om de aanslag in 8 termijnen te betalen, als u gebruik maakt van de automatische incasso.

U kunt het aantal ledigingen van het voorafgaande jaar inzien via 'mijn afval'. 
Klopt het aantal ledigingen niet, dan kunt u bezwaar maken.

U kunt de afvalstoffenheffing op de volgende manieren betalen:

  • per acceptgiro.
  • per automatische incasso. U geeft vooraf een machtiging. Het vastrechtbedrag dat u moet betalen, wordt in acht termijnen (rond de 27ste van de maand) van uw rekening afgeschreven. 
  • via een andere betalingsopdracht. Bij betaling zonder gebruik van de voorgedrukte acceptgiro, is het belangrijk dat u het aanslagnummer vermeldt. Het IBAN nummer is NL73 BNGH 0285 1066 78

De aanslag moet betaald zijn op de vervaldag(en) die op de aanslag staan vermeld.

Heeft u onvoldoende inkomen om de aanslag te betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Als u in de loop van het belastingjaar gaat verhuizen, wordt dat doorgegeven aan de gemeente en de aanslag automatisch verrekend. U heeft dan recht op vermindering van het aanslagbedrag. Ook als u binnen de gemeente verhuist, wordt de aanslag automatisch verrekend met de belasting voor het nieuwe adres. 

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.

Wat kost het?

In 2020 is het vastrecht € 128,88 per jaar (€ 10,74 per maand).

Het tweede deel van de afvalstoffenheffing is per keer dat we de container ophalen.

Soort containerGrootte container
in liters
2020
Restafval
80€5,25
140€8,90
240€14,30
GFT-afval
80€2,70
140€4,60
240€7,45

Maakt u gebruik van ondergrondse containers (hoogbouw) dan betaalt u voor de lediging van een kleine trommel (25 liter) € 1,85 per keer. Het legen van een grote trommel (40 liter) kost € 3,05 per keer.

Kosten omwisselen container naar ander volume € 20,00. Vervanging toegangspas € 15,00. Nieuwe bewoners kunnen binnen 6 weken (vanaf de inschrijvingsdatum bij de gemeente) de volume van de container kosteloos omwisselen. 

Vergoeding afvalstoffenheffing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanwege het gebruik van incontinentiemateriaal kunt u het formulier Vergoeding afvalstoffenheffing printen en invullen. Een gedeelte van het formulier kunt u door de huisarts of internist laten invullen, of een verklaring van de arts bijvoegen.

U kunt het formulier sturen naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
Afdeling Belastingen
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Vaststellen en wijzigen gemeentelijke belastingen

De gemeente bepaalt de aanslag afvalstofheffing op basis van het waterverbruik per huishouden. Brabant Water geeft het waterverbruik per huishouden door aan de gemeente. Naast de gemeentelijke belastingen heft het waterschap de Dommel ook een belasting. Dit wordt ook geïnd door Brabant Water. 

Verandert er iets in uw huishouden? U geeft dit door aan de gemeente. De gemeentelijke belastingen worden automatisch doorgevoerd. Let op dat de wijzigingen elk kalenderjaar worden doorgevoerd (per 1 januari). 

Extra informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Bent u tevreden over deze pagina?