Wat is het?

U kunt kopieën van bouwtekeningen van bestaande bouwwerken opvragen bij de gemeente. Een kopie van een bouwtekening is belangrijk als u bijvoorbeeld wilt weten of u een woning kunt verbouwen.

Wat kost het?

Veel bouwdossiers zijn digitaal in ons archief aanwezig en kunnen digitaal naar u worden toegezonden. Als een bouwdossier nog niet digitaal is, wordt deze alsnog gescand en digitaal toegezonden. Aan deze werkzaamheden zijn opzoek- en scankosten verbonden.

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 22,30

 

Hoofdstuk 20 Diversen 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
tot het verkrijgen van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 
per pagina op papier van A4-formaat
per pagina op papier van A3-formaat€ 0,20
per pagina op papier van A2-, A1- of A0-formaat€ 10,20
Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.20.2.2.1 of 1.20.2.2.2 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina€ 0,10
van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk met een oppervlakte van: 
- formaat A4€ 1,60
- formaat A3€ 1,70
- formaat A2, A1 of A0€ 10,20

Hoe lang duurt het?

De meeste tekeningen (en andere bijlagen) zijn digitaal beschikbaar en worden per e-mail verstuurd. Hiervoor maken we vaak gebruik van de dienst 'WeTransfer'. U krijgt dan een e-mail met een link toegestuurd, waarmee u uw kopieën kunt downloaden. Deze link is zeven dagen geldig.

Voor nog te digitaliseren tekeningen geldt een langere behandeltijd, omdat eerst de dossiers moeten worden opgevraagd. Deze tekeningen worden gescand en daarna digitaal verstuurd. Houd hierbij rekening met een afhandeltijd van circa twee weken.

Aanvragen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Bij grote drukte kan het zijn dat u langer moet wachten op de aangevraagde documenten.