Wat is het?

U kunt op twee manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door naturalisatie of optie. Omdat optie eenvoudiger is, kijken we eerst of u daarvoor in aanmerking komt. Als dat niet zo is gaan we verder met naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Hoe werkt het?

U vraagt de Nederlandse nationaliteit aan door ons te bellen.

Bel 040 289 38 93

Wij gaan dan uitzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet. Wij bellen u hier zo snel mogelijk over terug, maar dit kan enkele dagen duren. Als u aan de voorwaarden voldoet, maken we een afspraak voor het indienen van de aanvraag. Op dat moment moet u ook de kosten betalen. Wij sturen uw aanvraag door naar de IND. Als deze is beoordeeld krijgt u een brief met het besluit en eventueel een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Een optieverzoek behandelt de gemeente zelf. Ook hierbij zoeken wij eerst uit of u aan de voorwaarden voldoet, en als dat zo is maken we een afspraak met u.

Voorwaarden Nederlandse nationaliteit aanvragen

Nederlandse nationaliteit en erkenning kind

Doet u een aanvraag voor uw kind en wilt u het kind erkennen? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning.
 • Erkent u het kind vóór zijn zevende jaar? Het kind krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit.
 • Erkent u het kind na het zevende jaar? U moet binnen 1 jaar uw biologische ouderschap aantonen. Dit bewijs levert u met een DNA-onderzoek. Hebt u geen DNA-bewijs? En wilt u dat het kind toch de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan kunt u het kind opgeven voor de optieprocedure. U moet het kind dan minimaal 3 jaar hebben opgevoed.
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

Wat kost het?

Tarieven

Kosten optieprocedure

OptieprocedureKosten
Voor u alleen€ 217,00
Voor een echtpaar of geregistreerde partners€ 370,00
Voor een minderjarige waar u ook meteen een verzoek voor doet€ 24,00

Kosten naturalisatieprocedure

NaturalisatieprocedureKosten
Voor u alleen€ 1.023,00
Voor een echtpaar of geregistreerde partners€ 1.305,00
Voor een minderjarige€ 151,00

Staatsloos of verblijfsvergunning asiel

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan is de naturalisatieprocedure goedkoper:

Naturalisatieprocedure staatsloos of verblijfsvergunning asielKosten
Voor u alleen€ 760,00
Voor een echtpaar of geregistreerde partners€ 1.044,00

U betaalt de kosten bij uw aanvraag.

Soms hoeft iemand deze kosten niet te betalen. Vraag naar de mogelijkheden bij de gemeente.

Nederlandse nationaliteit en erkenning kind

Uw kind erkennen kost u niets. Houd wel rekening met kosten voor een afschrift of uittreksel (dit betaalt u bij de aanvraag) en de kosten voor het DNA-onderzoek.

Wat heb ik nodig?

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Nederlandse nationaliteit en erkenning kind

Wilt u uw kind erkennen en de Nederlandse nationaliteit voor uw kind aanvragen, neem dan ook mee:

 • een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
 • schriftelijke toestemming van de biologische moeder als het kind jonger is dan 16 jaar
 • schriftelijke toestemming van het kind zelf als het kind 12 jaar of ouder is
 • uitslag van het DNA-onderzoek, als het kind ouder is dan 7 jaar

Hoe lang duurt het?

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.