Mishandeling of huiselijk geweld

Wat is het?

De gemeente zet zich in om kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

Als u hiermee te maken hebt of u maakt zich zorgen om iemand dan kunt u terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor mishandeling en huiselijk geweld.

In spoedgevallen belt u direct 112.

Wat moet ik doen?

U kunt 24 uur per dag (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis, via het landelijke nummer 0800 - 2000.

Hoe werkt het?

Bij Veilig Thuis kunt u een melding doen en advies krijgen als u mishandeling of huiselijk geweld vermoedt. Veilig Thuis:

 • is een meldpunt voor gevallen of vermoedens van mishandeling of huiselijk geweld
 • geeft advies en informatie bij vermoedens van mishandeling of huiselijk geweld
 • onderzoekt of er sprake is van mishandeling of huiselijk geweld
 • schakelt hulpverlening in als dat nodig is
 • schakelt politie of de Raad voor de Kinderbescherming in
 • informeert u wat er met uw melding is gedaan

Ook voor het melden van loverboypraktijken kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Extra informatie

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken. De meldcode is verplicht voor de sectoren:

U moet de meldcode vaststellen, gebruiken en bekend maken bij werknemers.

Wat is een meldcode?

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat u moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode. Een meldcode moet in ieder geval deze stappen hebben:

 1. Breng de signalen in kaart.
 2. Overleg met collega en eventueel met het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis.
 3. Ga in gesprek met de ouder.
 4. Weeg het huiselijk geweld/kindermishandeling met het afwegingskader.
 5. Neem twee beslissingen: (1) Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? (2) Is het geven of organiseren van hulp ook mogelijk?

De meldcode heeft sinds 2019 een verplicht afwegingskader.