Wat is het?

De Leegstandwet is een wet die het mogelijk maakt om bepaalde categorieën woningen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal huurbeschermingsregels niet van toepassing is. Dit ter voorkoming van langdurige leegstand van woonruimte. De wet geeft de mogelijkheid om een huurovereenkomst te sluiten van minimaal zes maanden, met een opzegtermijn van drie maanden voor de verhuurder en een maand voor de huurder.

Wat moet ik doen?

Vergunning leegstaand gebouw verhuren

Na ontvangst van uw aanvraag wordt bekeken of aan de eisen wordt voldaan.

Hoe werkt het?

Bent u eigenaar van een leegstaande woning en wilt u deze tijdelijk verhuren? Dan komt u misschien in aanmerking voor een vergunning op basis van de Leegstandwet.

Een huurovereenkomst op grond van de Leegstandswet biedt een lichtere huurbescherming dan een normale huurovereenkomst, waardoor de huur in geval van verkoop eenvoudiger en sneller op te zeggen is.

Voorwaarden

 • Het betreft een in de verkoop staande woning, die:
  • nog nooit bewoond is geweest, hetzij
  • voorafgaand aan de leegstand minimaal 12 maanden door de eigenaar zelf bewoond is geweest, hetzij
  • in de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest als woonruimte;
 • de woning staat leeg;
 • de woning zal in voldoende mate worden bewoond.

Aandachtspunten

 • Hypotheekverstrekker:Ook voor verhuur op grond van de Leegstandswet is doorgaans toestemming van de hypotheekverstrekker nodig. Wij raden u daarom aan even contact op te nemen met de hypotheekverstrekker. In het algemeen gaan hypotheekverstrekkers wel akkoord met verhuur op grond van de Leegstandswet.
 • Opstalverzekering:Om problemen te voorkomen, is het verstandig om ook bij uw opstalverzekeraar te melden dat u de woning verhuurt. Doet u dit niet, dan zou de verzekeraar in geval van schade niet uit kunnen keren, omdat de persoon op de polis niet de persoon is die de woning bewoont.
 • Huurovereenkomst:De gemeente heeft een voorbeeld huurovereenkomst waar u uw eigen gegevens en die van de huurder in kan vullen. Download hier de huurovereenkomst Leegstandwet (pdf, 79 kB). Aan deze voorbeeld huurovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat kost het?

Voor het indienen van een aanvraag om vergunning op basis van de Leegstandwet, betaalt u op grond van de Legesverordening € 122,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte € 83,90.

Hoe lang duurt het?

De gemeente is wettelijk verplicht binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing te nemen.

Extra informatie

Informatiebrochure ''De beleidsregel Leegstandwet''.pdf (79 kB)

Vragen

Als u vragen heeft over een vergunning op basis van de Leegstandwet, kunt u contact opnemen met Joost Rijksen van de afdeling Ruimte. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 040 – 2893 893 of via e-mailadres j.rijksen@geldrop-mierlo.nl.