Wat is het?

Een loterij is een kansspel. Om een loterij te mogen organiseren is een vergunning nodig. Uitzonderingen op deze regel zijn de loterijen die worden georganiseerd onder de voorwaarden van een promotioneel kansspel of voor een klein kansspel zoals een bingo (zie Melding klein kansspel).

 

Melding klein kansspel

Wanneer een vereniging een klein kansspel gaat organiseren, meld dat dan bij ons. Er is sprake van een kansspel als een deelnemer geen (overwegende) invloed kan uitoefenen op de uitslag. Met andere woorden: het lot bepaalt dus wie een prijs wint. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn kienen, bingo, vogelpiekspel en het rad van fortuin.

Wat moet ik doen?

Melding klein kansspel doen

Vergunning loterij aanvragen

  • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
  • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.
  • Let op! Als u een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300,- hoeft u de vergunning niet aan te vragen. U moet dan een melding klein kansspel doen. 

Hoe werkt het?

De opbrengst van het kansspel mag uitsluitend naar een goed doel gaan van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet. 

Uw vereniging (of stichting) mag alleen een klein kansspel organiseren wanneer:

  • de vereniging (of stichting) Nederlands is en minimaal 3 jaar bestaat;
  • de opbrengsten van het kansspel ten goede komen aan een algemeen belang;
  • de hoogte van de prijzen die deelnemers kunnen winnen maximaal € 400 per ronde is en de gezamenlijke waarde niet meer bedraagt dan € 1.550,- per bijeenkomst.

Wat kost het?

Uit de Legesverordening 2020, Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.3 Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) €53,80
1.16.4 Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning) €21,60
1.16.5 Het tarief bedraagt voor het indienen van een verzoek tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 7c lid 2 van de Wet op de kansspelen (meldingsbesluit klein kansspel) €21,60

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt voor de loterij.