Wat is het?

Een loterij is een kansspel. Om een loterij te mogen organiseren is een vergunning nodig. Uitzonderingen op deze regel zijn de loterijen die worden georganiseerd onder de voorwaarden van een promotioneel kansspel of voor een klein kansspel zoals een bingo (zie Melding klein kansspel).

Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

 • De speler kan een prijs winnen.
 • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
 • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Als u een kansspel wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Als u een bingo of kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

Melding klein kansspel

Wanneer een vereniging een klein kansspel gaat organiseren, meld dat dan bij ons. Er is sprake van een kansspel als een deelnemer geen (overwegende) invloed kan uitoefenen op de uitslag. Met andere woorden: het lot bepaalt dus wie een prijs wint. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn kienen, bingo, vogelpiekspel en het rad van fortuin.

Wat moet ik doen?

Melding klein kansspel doen

Vergunning loterij aanvragen

 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.
 • Let op! Als u een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300,- hoeft u de vergunning niet aan te vragen.

Bingo aanmelden

Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente.

Kansspelbelasting

Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.

 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.
 • Let op! Als u een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300,- hoeft u de vergunning niet aan te vragen. U moet dan een melding klein kansspel doen.

Hoe werkt het?

De opbrengst van het kansspel mag uitsluitend naar een goed doel gaan van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet.

Uw vereniging (of stichting) mag alleen een klein kansspel organiseren wanneer:

 • de vereniging (of stichting) Nederlands is en minimaal 3 jaar bestaat;
 • de opbrengsten van het kansspel ten goede komen aan een algemeen belang;
 • de hoogte van de prijzen die deelnemers kunnen winnen maximaal € 400 per ronde is en de gezamenlijke waarde niet meer bedraagt dan € 1.550,- per bijeenkomst.

U mag een loterij organiseren als:

 • minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat;
 • u maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen.

U mag een prijsvraag organiseren als:

 • de deelnemer er iets voor moet doen. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken;
 • een jury bepaalt wie de prijzen wint.

U mag een bingo organiseren als:

 • een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert;
 • de waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,- zijn;
 • de waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,- zijn.

U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.

Wat kost het?

Uit de Legesverordening, Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.3Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)€ 56,60
1.16.4Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)€ 22,70
1.16.5Het tarief bedraagt voor het indienen van een verzoek tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 7c lid 2 van de Wet op de kansspelen (meldingsbesluit klein kansspel)€ 22,70

Legesverordening 2023

Wat heb ik nodig?

Geef bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

 • de opzet van het kansspel
 • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert
 • de totale waarde van de prijzen
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging)
 • kopie statuten van de vereniging

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt voor de loterij of prijsvraag.
 • Uw melding voor een bingo neemt de gemeente voor kennisgeving aan. De gemeente stuurt u geen bevestiging. Als er vragen zijn, neemt de gemeente contact met u op.