De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van openbare infrastructuur binnen de gemeente. Op deze pagina vindt u meer informatie over de (weg)werkzaamheden. Hieronder vallen asfaltwegen, klinkerwegen en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor viaducten, rotondes, speelplaatsen, verkeerslichten, verkeersborden, verkeerstekens, straatmeubilair en zitbanken..

 

Wanneer Wat
6 april 2021 t/m 21 mei 2021 Aanleg parkeerterrein Gijzenrooiseweg (Golfclub Riel) 
6 april 2021 t/m 16 april 2021 Kruispunt Luchen/Vlinderlaan afgesloten 
1 februari 2021 t/m 16 juli 2021 Start herinrichting Heuvel deelplan 2B
januari 2021 tot maart 2021 Rioolrenovatie diverse straten Geldrop-Mierlo
22 maart 2021 t/m medio mei 2021 Herinrichting Mierloseweg
2 november 2020 t/m 30 april 2021 Start woonrijp maken Vlinderlaan (wijk Luchen)
19 oktober 2020 t/m 23 april 2021 Rioolvervanging en herinrichting Wilhelminastraat