Wat is het?

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Wie kunnen deze gegevens inzien of opvragen (uittreksel)?

 • Uzelf
 • Afnemers (dit zijn andere overheidsinstanties)
 • Derden (o.a. advocaten, notarissen voor het uitoefenen van hun werkzaamheden en niet voor commerciële doeleinden)

U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor.

Hoe werkt het?

Uw gegevens uit de BRP inzien

U kunt gegevens inzien bij de gemeente waar u woont of online via MijnOverheid.nl.

Uittreksel uit de BRP opvragen

U mag zonder machtiging een uittreksel opvragen van de volgende personen:

 • uw part­ner, als u met hem of haar ge­trouwd bent of een ge­re­gi­streerd part­ner­schap hebt en op het­zelf­de adres woont.
 • uw kind on­der de 16 jaar, als u op het­zelf­de adres woont. Of het ou­der­lijk ge­zag hebt.
 • uw kind van 16 jaar of ou­der, als u op het­zelf­de adres woont.
 • uw ou­ders, als u 18 jaar of ou­der bent en op het­zelf­de adres woont als uw ou­ders.

Deze opties zijn alleen mogelijk mits deze persoon geen geheimhouding heeft.

Online

Uittreksel persoonsgegevens BRP opvragen

 • Vul uw gegevens in.
 • Betaal het uittreksel online bij de aanvraag.
 • U krijgt het uittreksel binnen 7 werkdagen thuisgestuurd.

Aan de balie

 • Afspraak maken
 • U betaalt het uittreksel aan de balie en ontvangt het direct.

Gegevens van iemand anders opvragen

U kunt de gegevens van iemand anders uit het BRP opvragen (naam, adres en woonplaats). U moet uitleggen waarom u de gegevens nodig hebt. U mag deze gegevens niet voor commerciële doelen gebruiken.

 • De persoon om wie het gaat, moet toestemming geven voor het delen van de gegevens.
 • Een verzoek om informatie uit de BRP kunt u indienen door in te loggen met uw DigiD-gegevens.

BRP gegevens opvragen derde

 • Vul bovenstaand formulier in.
 • U heeft hiervoor uw Eherkenning - eIDas nodig.
 • Betaal het uittreksel online bij de aanvraag.
 • U krijgt het uittreksel binnen 7 werkdagen thuisgestuurd.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen. 

Wat heb ik nodig?

Online aanvragen

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

 • Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.