Voor hittestress is de gevoelstemperatuur belangrijker dan de daadwerkelijk gemeten luchttemperatuur. De gevoelstemperatuur (PET: physiological equivalent temperature) geeft de temperatuur aan zoals je die beleeft als je buiten bent. Daardoor is deze een betere maat voor hittestress dan de luchttemperatuur. Het verschil tussen de gevoelstemperatuur en de luchttemperatuur is afhankelijk van de hoeveelheid straling die op je valt (rechtstreeks van de zon en van de ondergrond), de luchtvochtigheid en de wind.

Resultaten hittestresstest

Bekijk de resultaten van de hittestresstest in de kaartviewer.

Wat ziet u op de kaart?

Op de kaart is de gevoelstemperatuur op een hete dag in het huidige- en het toekomstige klimaat weergegeven. Door de klimaatverandering worden in de toekomst warmere zomerdagen en langere periodes van hitte voorspeld. 
De kaarten laten goed het effect van schaduw en groen op de gevoelstemperatuur zien. Dit is voornamelijk goed zichtbaar in het natuurgebied tussen Geldrop en Mierlo, waar het een stuk koeler is dan in de stedelijke kernen.

 

Wat kunnen we er aan doen?

Door gebouwaanpassingen zoals groene daken of gevels of een goede ventilatie kan de temperatuur in gebouwen toch aangenaam blijven tijdens een hittegolf. De inrichting van de buitenruimte heeft indirect ook effect op het binnenklimaat. De ruimtelijke inrichting bepaalt de mate van hittestress in een bepaalde straat of wijk. Wijken met veel groen zijn koeler dan sterk versteende wijken. Bomen zorgen voor schaduw in huis wat voorkomt dat de binnentemperatuur sterk oploopt. Om de buitenruimte aangenaam te maken tijdens hete dagen is niet alleen de gemeente aan zet! Ook jij kan op eigen terrein hittemaatregelen toepassen. Denk hierbij aan het toevoegen van gras en bomen. Voor het aanleggen van een groen dak of voor het vergroenen van uw tuin kunt u een gemeentelijke subsidie krijgen.