Inburgeren

Wat is het?

Komt u van buiten de Europese Unie in onze gemeente wonen en heeft u een verblijfsvergunning? Dan is de kans groot dat u verplicht bent om in te burgeren. Inburgeren betekent dat u de Nederlandse taal leert. Ook leert u hoe u zelfstandig uw weg kunt vinden en kunt meedoen. Zo kunt u hier een goede start maken.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Sindsdien is het de taak van de gemeente om u t begeleiden bij de inburgering. Meer informatie over inburgeren leest u op www.inburgeren.nl.

Bekijk de video

De video is ook beschikbaar in de talen: EngelsSpaansFarsiTigrinyaSomalischArabischDari en Pashto.

Welke situatie geldt voor u?

U bent asielmigrant

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over uw inburgeringsplicht. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt uw persoonlijke informatie terugvinden.
 • Wij begeleiden u bij uw inburgering. U krijgt een vast contactpersoon. U ontvangt binnen enkele weken een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek;
 • U doet een leerbaarheidstoets om uw niveau te bepalen;
 • We stellen op basis van de gesprekken en toets een persoonlijk plan op: het ‘Plan Inburgering en Participatie (PIP)’. Hierin staan uw doelen en wat u gaat leren. Ook staat erin hoe wij u hierbij helpen;
 • U gaat naar een taalschool om Nederlands te leren;
 • U doet activiteiten, zoals trainingen en workshops;
 • U doet mee, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of werk;
 • De inburgeringstermijn is maximaal drie jaar;
 • De gemeente betaalt uw inburgering.

U bent (gezins)migrant of overig migrant

U bent gezinsmigrant als u:

 • bij uw partner in Geldrop-Mierlo komt wonen, en u
 • vanuit een land komt buiten de Europese Unie

U moet eerst in dat land een basisexamen Nederlands doen bij de Nederlandse ambassade. Zodra u in Nederland bent, moet u binnen drie jaar inburgeren. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering, maar wij helpen u daarbij. 

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over uw inburgeringsplicht. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.
 • Wij begeleiden u bij uw inburgering. U krijgt een vast contactpersoon. U ontvangt binnen enkele weken een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek;
 • U doet een leerbaarheidstoets om uw niveau te bepalen;
 • We stellen op basis van de gesprekken en toets een persoonlijk plan op: het ‘Plan Inburgering en Participatie (PIP)’. Hierin staan uw doelen en wat u gaat leren. Ook staat erin hoe wij u hierbij helpen;
 • U kunt zelf leren voor de inburgering, maar de meeste mensen doen een cursus op een school. Op de website www.zoekinburgerschool.nl vindt u een lijst met scholen waar dit kan.
 • U betaalt de cursus zelf. Mogelijk met een lening van DUO. Op de website inburgeren.nl lees u hier meer over. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? We helpen u graag. Neem contact op met de gemeente en vraag naar Lotte Ghielen, trajectregisseur inburgering.