Jongerenraad

Het is belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij de gemeenschap. Om dit te stimuleren is het goed jongeren te betrekken bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van beleid dat betrekking heeft op jongeren en hun leefomgeving. Op die manier krijgen we inzicht in wat jongeren drijft en sluit het beleid beter aan bij hun wensen en behoeften. In mei 2018 is de eerste Jongerenraad van Geldrop-Mierlo geïnstalleerd.

De jongeren zijn opgeleid tot 'adviesvangers' om zo de informatie en zienswijzen van jongeren uit Geldrop-Mierlo te verzamelen. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. Enerzijds adviseren zij op vragen vanuit de gemeente, anderzijds geven zij ongevraagd advies over punten die de Jongerenraad of andere jongeren uit de gemeente opvalt. Ook sluiten zij aan bij diverse commissies en platforms. Deze methode van jongerenparticipatie past zowel bij de wensen van de jongeren zelf als bij de doelstelling van de gemeenteraad om participatie te bevorderen.

Zo vormt de jongerenraad een brugfunctie tussen de gemeente (college en raad) en jongeren in de gemeente. Eén van de doelstellingen van de Jongerenraad is jongeren te enthousiasmeren voor de gemeentelijke politiek en meer bewust te maken van onze democratische samenleving. Scholing en ontwikkeling zijn een onderdeel van de Jongerenraad.

De Jongerenraad is te bereiken via jongerenraad@geldrop-mierlo.nl