Het is belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij de gemeenschap. Om dit te stimuleren is het goed jongeren te betrekken bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van beleid dat betrekking heeft op jongeren en hun leefomgeving. Op die manier krijgen we inzicht in wat jongeren drijft en sluit het beleid beter aan bij hun wensen en behoeften. In mei 2018 is de eerste Jongerenraad van Geldrop-Mierlo geïnstalleerd.