Wat is het?

Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

Als u iets ziet dat er iets stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Maak een melding(externe link)

U kunt bij de gemeente Geldrop-Mierlo een melding doen over:

 • straten, voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • verkeerslichten (stoplichten)
 • verkeersborden
 • straatmeubilair, zoals straatbankjes en prullenbakken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
 • zwerfafval
 • hondenoverlast, zoals hondenpoep
 • Steenmarters en vleermuizen
 • Witwassen en niet pluis signalen

Overlast eikenprocessierups melden

Eikenprocessierups melden

Overlast door bedrijf of drugsafval melden

Overlast door bedrijf of drugsafval melden(externe link)

Heeft u overlast van een bedrijf in Geldrop-Mierlo? Of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Maak dan een melding via de website van de Milieuklachtencentrale(externe link) van de provincie Noord-Brabant of bel naar 073-6812821. Voorbeelden van milieumeldingen zijn:

 • stankoverlast
 • geluidshinder (van evenementen)
 • vervuild water
 • bodemverontreiniging
 • drugsafval

Andere klachten:

Anoniem misdaad melden

Meld Misdaad Anoniem(externe link)

Hoe lang duurt het?

Wij nemen uw melding zo snel mogelijk in behandeling.