Wat is het?

Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, stoepen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken in de openbare ruimte veilig en netjes zijn.

Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden in Geldrop of Mierlo, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Actueel:

De huidige weersomstandigheden zorgen ervoor dat de bomen, struiken, het gras en het onkruid hard groeien. We zijn druk bezig om alle snoei- en maaiverzoeken in te plannen en op te pakken. Door de vele meldingen kan het iets langer duren voordat u een reactie op uw melding krijgt. 

Melding openbare ruimte

U kunt bij de gemeente Geldrop-Mierlo een melding doen over:

 • straten, voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • verkeerslichten (stoplichten)
 • verkeersborden
 • straatmeubilair, zoals straatbankjes en prullenbakken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
 • zwerfafval
 • hondenoverlast, zoals hondenpoep
 • Steenmarters en vleermuizen
 • Witwassen en niet pluis signalen

Overlast eikenprocessierups melden

Eikenprocessierups melden

Overlast door bedrijf of drugsafval melden

Overlast door bedrijf of drugsafval melden

Heeft u overlast van een bedrijf in Geldrop-Mierlo? Of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Maak dan een melding via de
website van de Milieuklachtencentrale(externe link) van de provincie Noord-Brabant of bel naar 073-6812821. Voorbeelden van milieumeldingen zijn:

 • stankoverlast
 • geluidshinder (van evenementen)
 • vervuild water
 • bodemverontreiniging
 • drugsafval

Andere klachten:

Anoniem misdaad melden

Meld Misdaad Anoniem 

Hoe lang duurt het?

Wij nemen uw melding zo snel mogelijk in behandeling.