Wat is het?

Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, stoepen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken in de openbare ruimte veilig en netjes zijn.

Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden in Geldrop of Mierlo, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Melding openbare ruimte

LET OP: De storing aan de lichtmasten bij de Wielewaal in Geldrop is gemeld bij Enexis, zij zijn dit op aan het lossen. U hoeft hier geen melding meer van te maken.

U kunt bij de gemeente Geldrop-Mierlo een klacht indienen over:

 • straten, voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • verkeerslichten (stoplichten)
 • verkeersborden
 • straatmeubilair, zoals straatbankjes en prullenbakken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
 • zwerfafval
 • hondenoverlast, zoals hondenpoep

Overlast door bedrijf melden

Milieumelding bedrijf

Heeft u overlast van een bedrijf in Geldrop-Mierlo? Of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Maak dan een melding via de website van de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant of bel naar (073) 681 28 21. Voorbeelden van milieumeldingen zijn:

 • stankoverlast
 • geluidshinder
 • vervuild water
 • bodemverontreiniging

Andere klachten:

Hoe lang duurt het?

Wij nemen uw melding zo snel mogelijk in behandeling.