Wat is het?

Binnen een aangewezen gebied in de gemeente wordt reclamebelasting geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Wat kost het?

Tarieven 2022

Centrum Geldrop:

  • Het vaste bedrag voor de reclamebelasting bedraagt € 363,00 per vestiging.
  • Voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 140.000,-, wordt het vaste bedrag van € 363,00 vermeerderd met € 2,60 per € 1.000,- aan WOZ-waarde.
  • De reclamebelasting bedraagt maximaal € 728,40 per vestiging. 
  • Indien de waarde naar beneden wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclamebelasting. 

Centrum Mierlo:

  • Het vaste bedrag voor de reclamebelasting bedraagt € 295,80 per vestiging.
  • Voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan € 132.000,-, wordt het vaste bedrag van € 295,80 vermeerderd met € 2,25 per € 1.000,- aan WOZ-waarde.
  • De reclamebelasting bedraagt maximaal € 592,80 per vestiging. 
  • Indien de waarde naar beneden wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclamebelasting. 

Wat moet ik doen?

U kunt de reclamebelasting op de volgende manieren betalen:

  • Per automatische incasso. U geeft vooraf een machtiging. Het bedrag wordt in acht termijnen van uw rekening afgeschreven.
  • U maakt het bedrag zelf over via een betalingsopdracht. Het is belangrijk dat u het aanslagnummer vermeldt. Het IBAN nummer is NL73 BNGH 0285 1066 78.