Wat is het?

De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een naamsaanduiding op een winkel.
De reclamebelasting geldt voor een afgebakend gebied.

Belangrijk om te weten is dat:

  • de gemeente geen onderscheid maakt tussen particuliere en openbare grond;
  • u meestal ook een omgevingsvergunning nodig heeft om reclame te plaatsen

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het betalen van reclamebelasting zijn:

  • De reclame is vanaf de openbare weg zichtbaar. Bijvoorbeeld: reclame aan de gevel van een café of een billboard langs de snelweg.

Wat kost het?

Tarieven 2020

  • Het vaste bedrag voor de reclamebelasting bedraagt €301,20 per vestiging.
  • Voor zover de waarde van de vestiging meer bedraagt dan €140.000,-, wordt het in het hiervoor genoemde vaste bedrag vermeerderd met €2,15 per €1.000,- waarde.
  • De reclamebelasting bedraagt maximaal €606,00 per vestiging.
  • lndien de waarde naar beneden wordt bijgesteld, wordt de aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de reclamebelasting.