Wat is het?

De gemeente heeft voor vrijwilligersorganisaties een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waardoor alle vrijwilligers in Geldrop-Mierlo automatisch verzekerd zijn. Aanmelding of registratie is niet nodig. Er is geen eigen risico en maatschappelijke stagiaires vallen ook onder de vrijwilligersverzekering.

Wat moet ik doen?

Het verzekeringsgebied is Nederland. Incidentele grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen binnen het verzekeringsgebied (excl. rampenbestrijding).

Vrijwilligers uit de gemeente Geldrop-Mierlo zijn altijd verzekerd. Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. Heeft de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie waarvoor de vrijwilligersactiviteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering? Dan is de vrijwilliger via de ‘werkgemeente’ of de vrijwilligersorganisatie verzekerd. Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn ook verzekerd.

De vrijwilligersverzekering bestaat uit twee pakketten: de Basispolis en de Pluspolis. De Basispolis omvat een ongevallen-, persoonlijke eigendommen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. De Pluspolis bestaat uit een (verkeers)aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen en een bestuurdersaansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers. Samen bieden deze pakketten een ruime dekking (zie het verzekeringsoverzicht op tabblad meer informatie).

Schade aangifte VNG Vrijwilligerspolis

In het geval van schade kunt u een claim indienen door het schade aangifteformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente.

De gemeente zendt de claim via intermediair AON door naar verzekeraar Centraal Beheer Achmea. De schade wordt vervolgens rechtstreeks door Centraal Beheer Achmea met de benadeelde afgewikkeld.

Algemene vragen over de VNG Vrijwilligerspolis of vragen over de stand van zaken rondom de afhandeling van een schade kunnen rechtstreeks aan Centraal Beheer worden gesteld, tel. (055) 579 81 64 of e-mail overheid.support@centraalbeheer.nl

De gemeente krijgt bericht over hoe de claim is afgehandeld. De gemeente kan de gegevens nagaan bij de vereniging of organisatie om te controleren of iemand terecht een claim indient.

Hoe werkt het?

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Een vrijwilliger is iemand die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving met een maatschappelijk belang. Iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd, ongeacht leeftijd en het aantal uren dat men bezig is. De verzekering geldt ook bij eenmalige activiteiten, zoals vrijwilligers die helpen bij de jaarlijkse Sinterklaasintocht.

De verzekering is ook bedoeld voor mantelzorgers. Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronisch zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Mantelzorgers kunnen geen aanspraak maken op verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen omdat zorgtaken niet verricht worden voor een rechtspersoon.

Wat kost het?

Vrijwilligers(organisaties) kunnen kosteloos gebruik maken van de Collectieve Vrijwilligersverzekering.