Wat is het?

Geldrop-Mierlo is van en voor iedereen, een plek waar iedereen zich onderdeel voelt van de gemeenschap, ongeacht leeftijd, gender, seksuele voorkeur, beperking, etniciteit, religie of bijvoorbeeld financiële situatie. Mensen voelen zich onderdeel van onze gemeenschap en nemen deel aan die gemeenschap.

Vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties dragen bij aan het verbinden van inwoners in verenigingen, bij sportclubs, via school of werk. Met subsidies stimuleren we deze sociale activiteiten en vergroten we het welzijn van inwoners.

In Geldrop-Mierlo kunt u vier subsidies aanvragen:

  • Eenmalige subsidie: subsidie voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter.
  • Structurele subsidie: subsidie die per kalenderjaar of voor een jaarlijks terugkerende activiteit wordt verstrekt.
  • Subsidie gebiedsgericht werken: een subsidie voor het organiseren van buurt-, straat-, of wijkactiviteiten.
  • Subsidie deskundigheidsbevordering: een subsidie voor deelname aan cursussen of trainingen door vrijwilligers van een stichting of vereniging.

De informatie op deze pagina gaat alleen over eenmalig en structurele subsidies. Voor meer informatie over de subsidie gebiedsgericht werken of de subsidie deskundigheidsbevordering klikt u op een van bovenstaande links.

Wie kan een eenmalige of structurele subsidie aanvragen?

Vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen (stichtingen en verenigingen) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten zonder winstoogmerk.Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De activiteiten moeten voldoen aan één of meer van de volgende doelstellingen:- Ondersteunen van maatschappelijk leven.- Stimuleren en verder ontwikkelen van de medeverantwoordelijkheid van inwoners voor de eigen woon- en leefomgeving.- Bevorderen dat kwetsbare groepen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Hoe werkt het?

U vraagt de eenmalige of structurele subsidie aan. We bepalen aan de hand van de geldende algemene subsidieverordening (ASV) en de geldende subsidieregeling of u een subsidie krijgt en wat de hoogte van deze subsidie is. Hier vindt u meer informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Wat moet ik doen?

U kunt een subsidie aanvragen door te klikken op een van onderstaande buttons. Een eenmalige subsidie vraagt u aan voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter. Structurele subsidie vraagt u aan voor terugkerende activiteiten met een jaarlijks karakter.

Structurele subsidie aanvragen

Eenmalige subsidie aanvragen

Let op: in sommige gevallen heeft u voor evenementen een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg. Kijk hier voor meer informatie.

Wat kost het?

Het is gratis om een subsidieaanvraag te doen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt na ontvangst van uw aanvraag zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 13 weken een beslissing.

Extra informatie

Vragen over subsidies kunt u stellen aan de afdeling Samenleving. Bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 38 93 of per e-mail subsidie@geldrop-mierlo.nl.