Wat is het?

De gemeente geeft subsidie aan buurtbewoners voor het organiseren van een buurt-, straat- of wijkactiviteit.

Wat moet ik doen?

Bekijk of u aan alle voorwaarden en toetsingscriteria voldoet. 

Download formulier Subsidie Gebiedsgericht werken

Vul bovenstaand formulier zo volledig mogelijk in. Voeg een gespecificeerde begroting en beschrijving van de geplande activiteit toe. E-mail het formulier, de begroting en de beschrijving naar gemeente@geldrop-mierlo.nl of het stuur het naar de gemeente t.a.v. het college van B&W, Postbus 10101, 5660 GA, Geldrop. 

Let op: u dient een melding te doen van het evenement. Controleer ook of u een evenementenvergunning nodig heeft. 

Hoe werkt het?

Door activiteiten te organiseren leren bewoners elkaar beter kennen. Dit zorgt voor een betere leerbaarheid binnen uw buurt of straat. Mensen spreken elkaar hierdoor makkelijker aan, letter beter op elkaar en willen hierdoor ook meer voor elkaar doen. Gemeente Geldrop-Mierlo vindt de leefbaarheid in haar wijken zo belangrijk dat wij subsidies geven om dit te bevorderen. Zo helpen we u financieel met het organiseren van een activiteit. Wij adviseren u altijd om contact op te nemen met de gebiedsregisseur uit uw wijk om uw plannen vooraf door te spreken. Zij kunnen u ondersteunen in de organisatie. 

Voorwaarden

U moet de subsidie zelf aanvragen, minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. 

Voor een bijdrage komen in aanmerking:

  • vertegenwoordigers van een buurtpreventieproject;
  • het bestuur van een buurtvereniging;
  • het bestuur van een wijkvereniging;
  • een idee van een individuele burger dat ondersteund wordt door een groot aantal buurtbewoners.

Per kalenderjaar kan maximaal 1 aanvraag per locatie worden ingediend.

Als de subsidie wordt toegekend, vragen wij de organisatie binnen vier weken na afloop van de buurt- of wijkactiviteit een verantwoording in te dienen bij het college. Deze verantwoording bestaat uit een activíteitenverslag, een overzicht van het aantal deelnemers en een overzicht van uitgaven en inkomsten.

Hoe lang duurt het?

Als de gemeente alle gegevens heeft ontvangen, gaan wij met de aanvraag aan de slag. We nemen binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag.

Extra informatie

Contact

Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met een van onze gebiedsregisseurs:

Of bel naar het telefoonnummer (040) 289 38 93

Relevante pagina's