Wat is het?

De gemeente geeft subsidie aan buurtbewoners voor het organiseren van een buurt-, straat- of wijkactiviteit. Door activiteiten te organiseren leren bewoners elkaar beter kennen. Dit zorgt voor een betere leefbaarheid in uw buurt of straat. Mensen spreken elkaar hierdoor makkelijker aan, letten beter op elkaar en willen hierdoor ook meer voor elkaar doen. Gemeente Geldrop-Mierlo vindt de leefbaarheid in haar wijken zo belangrijk dat wij subsidies geven om dit te bevorderen. Zo helpen we u financieel met het organiseren van een activiteit. Wij adviseren u altijd om contact op te nemen met de gebiedsregisseur uit uw wijk om uw plannen vooraf door te spreken. Zij kunnen u ondersteunen in de organisatie. De contactgegevens van onze gebiedsregisseurs, treft u onderaan deze pagina.

Wat moet ik doen?

Lees de voorwaarden subsidie buurt-, en straatactiviteiten Geldrop-Mierlo Bekijk hierin of u aan alle voorwaarden en toetsingscriteria voldoet.

U moet de subsidie zelf aanvragen, minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt.

Voor een bijdrage komen in aanmerking:

  • vertegenwoordigers van een buurtpreventieproject;
  • het bestuur van een buurtvereniging;
  • het bestuur van een wijkvereniging;
  • een idee van een individuele inwoner dat ondersteund wordt door een groot aantal buurtbewoners.

Aanvragen van subsidie

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie voor de buurt- of straatactiviteit, vul dan het digitale formulier in via onderstaande link. Kies daarbij voor de optie ‘straat- of buurtactiviteit’.

Aanvragen subsidie buurt- of straatactiviteit

Als de gemeente alle gegevens heeft ontvangen, gaan wij met de aanvraag aan de slag. We nemen binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag. Per kalenderjaar kan maximaal één aanvraag per locatie worden ingediend.

Let op: u dient een melding te doen van het evenement. Controleer ook of u een evenementenvergunning nodig heeft.

Extra informatie

Contact

Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met een van onze gebiedsregisseurs: