Wat is het?

Groene en grijze container

Ieder huishouden (laagbouw) heeft een groene container van 140 of 240 liter voor het groente-, fruit- en tuinafval en een grijze container van 140 of 240 liter voor het restafval. In deze afvalscheidingskaart leest u welk afval in welke container thuishoort. De containers horen bij de woning. De afvalcontainers zijn voorzien van een chip, waarin de adresgegevens en het soort container zijn geregistreerd. De inzamelwagen heeft een computer die de chip kan lezen en ledigingen registreert.

Ondergrondse afvalcontainer

Bij hoogbouw staan ondergrondse afvalcontainers met twee openingen: voor normale vuilniszakken (40 liter) en voor pedaalemmerzakken (maximaal 25 liter). Met de gemeentepas kunt u de ondergrondse container openen. Op de website van Cure Afvalbeheer vindt u een handleiding over het gebruik van de ondergrondse afvalcontainer.(externe link)

Wat moet ik doen?

Afvalcontainer kapot of kwijt

Een kapotte of verdwenen afvalcontainer meldt u bij Cure Afvalbeheer(externe link). Is de ondergrondse afvalcontainer vol of kapot? Ook dit meldt u bij Cure.

Afvalcontainer omruilen

Het is mogelijk om de containers te ruilen voor een container van 240 liter als blijkt dat een 140 liter container niet voldoende is. Een grote container omruilen voor een kleinere is ook mogelijk. Aan het ruilen van containers zijn kosten verbonden (€ 20,-) per container. U ontvangt hiervoor een rekening van de gemeente. Bij een verhuizing is het ruilen van container(s) gratis, als u de aanvraag binnen zes weken doet. Neem voor het omruilen van uw container contact op met Cure Afvalbeheer(externe link).

Extra container GFT afval

Het is alleen mogelijk om een extra container voor GFT afval aan te vragen. Als blijkt dat een 240 liter container (standaard staat er bij uw woning een 140 liter) niet groot genoeg is voor uw afval, dan kunt u een extra container voor GFT afval aanvragen(externe link). U moet dan in de voorgaande periode wel meer dan 20 keer per jaar uw container hebben aangeboden. De extra container voor GFT afval wordt gratis ter beschikking gesteld.

Containerslot

Als u de container aan de voorkant van uw woning moet stallen en u wilt voorkomen dat anderen afval in uw container stoppen, kunt u een containerslot aanschaffen. De kosten zijn € 27,50 per slot. Het slot springt automatisch open als de container door de vuilniswagen wordt geleegd. Hierbij is het van belang dat u de container niet te vol doet. Hier is sprake van als u het slot moet aandrukken voor sluiting. Dan kan het slot namelijk niet meer automatisch openen en kan de container niet geleegd worden.

Het slot hoort bij de container, bij ruiling van de container tegen een andere kan het niet worden overgezet. Bij een verhuizing moet de container met het slot blijven staan, de kosten voor het slot worden niet terugbetaald. U kunt een containerslot bestellen bij Cure (externe link)via telefoonnummer (040) 2500 130. Na betaling wordt het slot in uw container gemonteerd. Houdt u rekening met een termijn van zes weken nadat het geld is ontvangen.

Storingen/klachten ondergrondse containers

De meeste storingen worden veroorzaakt doordat bewoners te volle vuilniszakken in de ondergrondse container stoppen die er niet in passen, waardoor de zak in de de trommel vast komt te zitten. Erg vervelend voor degene die daarna komt! Zorg er dus voor dat de zak niet te vol zit. Als er storingen optreden, vragen wij u om deze zo spoedig mogelijk door te geven via (040) 2500 130. De meeste storingen kunnen dan nog dezelfde dag verholpen worden.

Gaat u verhuizen?

U kunt uw verhuizing doorgeven aan de afdeling Publiekszaken van de gemeente. U ontvangt dan een tussentijdse eindafrekening van onder andere de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Laat de containers en de KCA-box (klein chemisch afval) leeg, schoon en zo mogelijk in een afgesloten ruimte achter. Deze horen namelijk bij het pand.Laat ook de gemeentepas in het pand achter voor de nieuwe bewoners.

Hoe werkt het?

Op de website van Cure(externe link) leest u wanneer het afval wordt opgehaald in uw straat.

Afvalkalender(externe link)

Aanbieden container

Zet de containers vóór 07.30 uur aan de straat. De routes voor de inzameling van het huishoudelijk afval kunnen namelijk veranderen. Hierdoor kan het inzamelvoertuig vroeger komen dan u gewend bent. Zet uw containers dus altijd op tijd aan de straat. De inzameling vindt plaats tussen 07.30 - 17.30 uur.

Zorg dat het deksel van de container dicht is en dat de container maximaal 70 kilo weegt. Graag met de klepopening naar de straat, maximaal 50 cm van de stoeprand en minimaal 30 cm ruimte rondom. U mag geen afval op of naast de container plaatsen. Als Cure de container niet kan ledigen doordat de inhoud te vast (bijvoorbeeld door vorst) zit, wordt de lediging toch in rekening gebracht. Zorg daarom, dat de container bij vorst ’s nachts op een beschutte plaats staat. Als de inhoud toch is vastgevroren, probeer dan voorzichtig de zijkanten wat los te steken, zodat de container alsnog kan worden geledigd. Als u klachten heeft over de manier waarop uw containers zijn geledigd, kunt u contact opnemen met Cure, via (040) 2500 130. Doe dit wel binnen twee werkdagen, zodat uw probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Ondergrondse containers

Voor ieder huishouden dat gebruik maakt van een ondergrondse afvalcontainer, is de gemeentepas geschikt gemaakt voor toegang. Deze pas hoort bij de woning. Met de pas kan elke ondergrondse container worden gebruikt. De pas is voorzien van een chip, waarop adresgegevens zijn geregistreerd. Het bedieningspaneel van de container leest de chip en registreert de ledigingen. Om de chip niet te beschadigen, is het verboden om gaatjes of andere wijzigingen op de pas aan te brengen. Als u het pasje kwijtraakt, kunt u via Cure een nieuw pasje aanvragen. Uw oude pas wordt dan meteen geblokkeerd, zodat anderen hiervan geen misbruik kunnen maken. Een nieuwe pas kost € 15,-. U ontvangt hiervoor een rekening van de gemeente. Als u een nieuwe bewoner bent en u treft geen gemeentepas aan in de woning (of heeft deze niet ontvangen van de vorige bewoner) dan kunt u een nieuwe pas aanvragen. Doet u dit binnen 6 weken nadat u op het nieuwe adres bent ingeschreven, dan wordt deze gratis verstrekt.

Wat kost het?

Voor het laten legen van uw afvalcontainer of het storten van afval in de ondergrondse afvalcontainer betaalt u afvalstoffenheffing. Wat u precies moet betalen, leest u op de pagina over de afvalstoffenheffing.