Logo van gemeente Geldrop-Mierlo, Anna Zorggroep en COA

Door de sterke toename van asielaanvragen hebben we in Nederland een groot tekort aan opvangplekken. Daarom heeft de Rijksoverheid gemeenten gevraagd om voor de langere termijn extra opvangplekken te creëren voor de opvang van vluchtelingen.

Anna Zorggroep vindt het als betrokken lokale organisatie op het gebied van zorg en welzijn belangrijk om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Door het tijdelijk verhuren van de woonruimte aan deze groepen jongeren werken zij mee aan het oplossen van een belangrijk vraagstuk in onze samenleving, namelijk het grote tekort aan geschikte woonruimte voor studenten en jonge vluchtelingen.

Ook de gemeente Geldrop-Mierlo wil hier graag aan mee werken en op deze manier een bijdrage leveren aan het oplossen van een belangrijk maatschappelijk vraagstuk in onze samenleving. Door de sterke toename van het aantal asielaanvragen van jonge alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s), hebben de reguliere asielzoekerscentra onvoldoende plekken om asielzoekers humaan op te kunnen vangen. Met name jongeren, die gewoon naar school moeten, wil het college helpen om op een veilige plek een basis te leggen voor hun toekomst. De gemeente Geldrop-Mierlo, het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en Anna Zorggroep hebben een bestuurlijke intentie uitgesproken over een tijdelijke bestemming van het voormalige woonzorgcentrum Akert aan de Appelaar in Geldrop.

Om welke tijdelijke bewoners gaat het?

Studenten

Anna Zorggroep gaat vanaf 3 oktober in een deel van het gebouw tijdelijke woonruimtes verhuren aan studenten geneeskunde (10 coassistenten en ANIO’s) die praktijkervaring opdoen in het nabijgelegen Anna Ziekenhuis, en aan 46 internationale Fontys-studenten die aansluiten bij het profiel Gezondheid. In totaal gaat het om 56 studenten.

Huisregels

VPS is de vastgoedbeheerder die de kamers voor studenten verhuurd. VPS heeft duidelijke huisregels voor alle kamerbewoners. VPS en de studenten willen graag een goed buur zijn, daarom delen wij een aantal huisregels ook met u:

  • Huisvuil wordt op de locatie in (bestaande) ondergrondse containers verzameld en periodiek opgehaald.
  • Fietsen en scooters worden op de locatie op de daarvoor bestemde plaatsen gestald.
  • Het organiseren van evenementen en festiviteiten is verboden.

Namens VPS is er drie keer per week een huismeester op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er hoofdbewoners aangesteld. Zij bewaken de leefbaarheid en de naleving van de huisregels.
Tijdens de eerste dagen is VPS aanwezig om studenten te verwelkomen en instrueren.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

In een ander, apart gedeelte van het gebouw krijgen 54 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (jongens en meisjes in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar oud) woonruimte voor een periode van maximaal drie jaar. De verwachting is dat zij vanaf het najaar van 2023 gefaseerd instromen.

Deze kinderen, voornamelijk uit Eritrea, Somalië en Afghanistan, zijn in nood naar hier gekomen. Onderweg hebben ze erge dingen meegemaakt zoals mensensmokkel. Ze zijn kort daarvoor aangekomen in Ter Apel. Daar krijgen ze een medische keuring, moeten ze zich aanmelden en krijgen een intakegesprek waarin uitleg wordt gegeven over de opvang en de huisregels. Ook krijgt de amv een mentor van het COA en een jeugdbeschermer/voogd vanuit Nidos aanwezen. Daarna worden ze verspreid over een ‘procesopvanglocatie amv’ zoals hier in Geldrop om hun procedure af te wachten.

In Akert komen op de benedenverdieping de slaapkamers en een huiskamer speciaal voor meisjes, de bovenverdieping wordt ingericht voor de jongens. Ongeveer 95% van de jongeren komt uit een niet veilig land en mogen naar alle waarschijnlijkheid in Nederland blijven.

Het COA zal 24 uur per dag op de locatie aanwezig zijn en daar de jonge vluchtelingen gaan begeleiden. Er is dus dag en nacht toezicht. Ook Humanitas, Vluchtelingenwerk en de gemeente worden betrokken bij de opvang en begeleiding. Verder voert het Nidos de voogdijtaken uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Lees meer over de opvang van alleenstaande jongeren in het COA op: www.coa.nl/nl/alleenstaande-jongeren(externe link).

Hoe is de begeleiding geregeld?

Op de locatie Akert is 24/7 begeleiding aanwezig door jeugdprofessionals en wakkere nachtdiensten van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Het COA doet wat u als ouder thuis ook doet met uw kind. Zij begeleiden de jonge vluchtelingen bij hun dagelijkse activiteiten en zorgen voor een veilige en rustige opvang.

Zo zorgt het COA er in eerste instantie voor dat kinderen weer in een normaal dag en nacht ritme terecht komen en dat ze snel leren hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De aanwezige begeleiders schatten in wie wat kan en bieden verder hulp op maat.  

De jongeren vallen onder de Nederlandse leerplicht en gaan naar de internationale schakelklas in de regio. Wanneer dit nog niet lukt, krijgen ze op locatie onderwijs. Daarnaast gaan zij zelf koken en zijn ze verplicht om de leefomgeving in en rond het gebouw schoon te houden. Ook worden er activiteiten in huis en de omgeving georganiseerd en worden zij geactiveerd om deel te nemen aan recreatieve activiteiten zoals sport.

Proces voordat de tijdelijke bewoners hun intrek nemen

In juli is de vergunningsaanvraag door Anna Zorg ingediend. Het vergunningsproces is medio augustus afgerond. Hiernaast is ook een gebruiksmelding gedaan t.b.v. de brandveiligheid.

Bij het verlenen van de vergunning geldt een bezwaartermijn van 6 weken. De aanvraag van de vergunning en de bezwaarperiode zijn kenbaar gemaakt in weekblad ‘Middenstandsbelangen’, op de website van de gemeente en op website Gemeenteblad. Omdat de bezwaarperioden in de vakantieperiode viel, heeft de gemeente herhaaldelijk de melding in het lokale weekblad geplaatst.

In gesprek blijven

Uitgangspunt was en is voortdurend dat alle betrokken partners het belangrijk vinden om de inwoners van de wijk de Akert en andere geïnteresseerden goed te informeren, met hen in gesprek te gaan over hun vragen en zorgen en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Gelet op de ongeregeldheden van 12 juli bekijken wij hoe we op een veilige en verantwoorde manier met inwoners in gesprek kunnen blijven. We verspreiden in ieder geval een nieuwsbrief(externe link) in Geldrop. Ook plaatsen we artikelen over dit onderwerp op de gemeentepagina in het Middenstandsbelangen. 

Tijdens de bijeenkomst is een oproep gedaan voor mensen die deel willen nemen aan een klankbordgroep. We hebben hierop vanuit de wijk een aantal reacties gekregen. De klankbordgroep neemt signalen mee uit de omgeving en helpt meedenken in oplossingen. Oplossingen voor zorgen, incidenten, maar ook voor een goede integratie van de jongeren die gehuisvest gaan worden in de Akert.

Oproep voor vrijwilligers

Voor de amv’s worden er door het COA-activiteiten in de opvang georganiseerd. Om te integreren in onze samenleving zou het mooi zijn om de amv’s ook deel te laten nemen aan activiteiten die in de nabije omgeving plaatsvinden. Heeft u een leuk idee of bent u een vertegenwoordiging van een vereniging en ziet u mogelijkheden om een activiteit te organiseren waar de nieuwe bewoners aan deel kunnen nemen? Stuur dan een mail naar locatieakert@geldrop-mierlo.nl met daarin uw naam en wat u zou willen betekenen voor de jongeren.

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief(externe link)

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de tijdelijke huisvesting in voormalig woonzorgcentrum Akert? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. U gaat hiervoor naar www.geldrop-mierlo.nl/nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrieven

Veel gestelde vragen

U heeft vast vragen over de opvang van deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook op de bewonersavond zijn veel vragen gesteld. De antwoorden op een aantal vragen vindt u via onderstaande knop.

Veel gestelde vragen

Meer informatie

Interessante websites

Presentatie bewonersavond 12 juli

Tijdens bewonersavond op 12 juli is aan omwonenden van de Akert informatie versterkt over de plannen van de gemeente, COA en Anna Zorg. De presentatie kan bekeken worden door bijgevoegd pdf document te openen.