Logo van gemeente Geldrop-Mierlo, Anna Zorggroep en COA

Na de verhuizing van de voormalige bewoners naar een nieuw pand bleek dat het voormalig woonzorgcomplex Akert na enkele aanpassingen geschikt zou zijn voor de opvang van studenten en minderjarige asielzoekers. Twee groepen waarvoor zeer dringend onderdak nodig is. Leegstand is niet goed voor de leefbaarheid van de wijk. Het is ook niet passend om een pand onbewoond te laten als er een dringend woonruimtetekort is.

Tijdelijk

Na een korte verbouwing verhuurt eigenaar Anna Zorggroep één deel van het gebouw aan Fontys. Sinds 3 oktober 2023 wonen 46 internationale studenten en 10 coassistenten in één deel van het pand. Een aantal van hen gaat vanuit Akert naar hun werklocatie in het nabijgelegen Anna Ziekenhuis. 

Een ander deel van het pand is verhuurd aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hier verblijven vanaf 15 november 2023 54 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (jongens en meisjes van 15 t/m 17 jaar). De kamers boven zijn voor de jongens. De meisjes slapen beneden. 

Deze bewoning geldt tot 1 september 2026. In de tussenliggende periode ontwikkelt Anna Zorggroep plannen voor een nieuwe zorgbestemming voor deze locatie. 

Een gemeente voor iedereen

Geldrop-Mierlo is een gemeente voor iedereen. We willen een gemeente zijn waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te werken aan een mooie toekomst. Dat zijn belangrijke uitgangspunten uit het ‘Doelstellingenakkoord 2022 – 2026’ van de gemeente.

Met de tijdelijke opvang in locatie Akert van de internationale studenten, coassistenten en de minderjarige asielzoekers huisvesten we een jonge generatie die aan een toekomst bouwt. Het zijn ook groepen waarvoor het rijk dringend woonruimte zoekt. Op basis van de Spreidingswet hoort Geldrop-Mierlo ongeveer 230 asielzoekers op te vangen. De gemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen, omdat we zijn begaan met de opvang van asielzoekers. 

Oproep voor vrijwilligers

Voor de amv’s worden er door het COA-activiteiten in de opvang georganiseerd. Om te integreren in onze samenleving wordt geprobeerd om de amv’s ook deel te laten nemen aan activiteiten die in de nabije omgeving plaatsvinden. Heeft u een leuk idee of bent u een vertegenwoordiging van een vereniging en ziet u mogelijkheden om een activiteit te organiseren waar de nieuwe bewoners aan deel kunnen nemen? Stuur dan een mail naar geldroppoa@coa.nl met daarin uw naam en wat u zou willen betekenen voor de jongeren.

Contact

De locatie is dag en nacht bereikbaar voor het melden van overlast en incidenten.
Via 06 29 085 167 is de woonlocatie 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar.

Veel gestelde vragen

De veel gestelde vragen over Locatie Akert zijn gebundeld en te lezen via onderstaande knop.

Veel gestelde vragen

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de tijdelijke huisvesting in voormalig woonzorgcentrum Akert? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. U gaat hiervoor naar www.geldrop-mierlo.nl/nieuwsbrief

Bekijk de laatste nieuwsbrieven

Meer informatie

Interessante websites