Wat is het?

Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Deze boete kan de gemeente krijgen wanneer de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift.

Wat moet ik doen?

Dwangsom ingebrekestelling aangeven

U moet bij de gemeente zelf aangeven dat zij de verplichte beslissing te laat heeft genomen. Dit doet u door bovenstaande aanvraag in te dienen.

U heeft geen recht op een dwangsom als:• de gemeente door u te laat op de hoogte is gesteld.• u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing neemt.• de aanvraag niet volledig is.

Hoe lang duurt het?

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van de aanvraag ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ een beslissing nemen.

Extra informatie

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn in beroep te gaan bij de rechter.

Bekijk ook: