Wat is het?

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning:

 • een inrit te maken vanaf de weg;
 • de weg te veranderen (door bijvoorbeeld de stoep te verlagen);
 • een bestaande inrit te veranderen.

Wat moet ik meenemen?

 • foto van de bestaande situatie
 • schets van de gewenste situatie

Wat kost het?

Voor de aanleg van een inrit/uitweg is een omgevingsvergunning noodzakelijk, hieraan zijn kosten aan verbonden:

 • legeskosten
 • aanlegkosten

De aanleg kosten voor een inrit/uitweg worden bepaald door:                                         

 • de locatie
 • de breedte
 • de afstand tussen de aansluitende rijweg en de perceelgrens
 • de huidige weguitvoering
 • het eventueel aanwezig zijn van een kolk, een lichtmast, een sloot en/of een boom

Zodra de omgevingsvergunning is verleend worden de werkelijke aanleg kosten vastgesteld. U ontvangt hiervoor een nota over de aanleg kosten.

Indien u alsnog afziet van het laten maken van de inrit dan wordt 40% van de legeskosten aan u terugbetaald indien de inrit nog niet is gerealiseerd.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Realisatie

De gemeente bepaalt de breedte van de inrit. De noodzakelijke aanpassingen aan de openbare weg worden door of namens de gemeente uitgevoerd. De inrit wordt pas aangelegd nadat u de nota heeft voldaan. In verband met de planning van de aannemer moet u rekening houden met een termijn van enkele weken tussen het moment van betaling en de realisatie van de inrit.

Extra informatie

Heeft u vragen over de aanleg dan kunt u contact opnemen met Charl van Schaik of Ies van Overbeeke van de afdeling Ruimte, cluster Beheer. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 040 289 38 93. Vragen over leges kunt u stellen aan cluster Vergunningen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.