Wat is het?

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht informatie te melden bij de gemeente. Welke informatie u moet doorgeven, is afhankelijk van het type bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig is in het bedrijf.

In de Seveso III-richtlijn staat wanneer een bedrijf een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting is. In bijlage I van deze richtlijn staan 2 lijsten met de drempelwaarden van gevaarlijke stoffen. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in uw bedrijf.

Wat moet ik doen?

Lagedrempel- en hogedrempelinrichtingen moeten een melding doen:

Contact opnemen met de gemeente

 • U neemt contact op met de gemeente die de omgevingsvergunning voor het milieu heeft afgegeven.
 • U geeft in ieder geval door:
  • de naam en adres van uw bedrijf
  • de hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig in het bedrijf
  • het soort gevaarlijke stoffen aanwezig in het bedrijf
  • waarvoor de gevaarlijke stoffen worden gebruikt
  • het preventiebeleid
  • het veiligheidsbeheerssysteem
  • het interne noodplan
  • bij hogedrempelinrichtingen: een veiligheidsrapport

Soms heeft de provincie of de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de omgevingsvergunning verleend. Dan doet u de melding bij de provincie of de minister.