Wat is het?

Wanneer u een kansspelautomaat wilt plaatsen in uw horecabedrijf dan moet u een vergunning aanvragen. Dit wordt de aanwezigheidsvergunning genoemd. Voor het plaatsen van een behendigheidsautomaat heeft u geen vergunning nodig.

In totaal mag u maximaal 2 automaten in uw horecabedrijf plaatsen. Dit kunnen  2 kansspelautomaten zijn of 2 behendigheidsautomaat of een combinatie van beiden.
 

In totaal mag u maximaal 2 automaten in uw horecabedrijf plaatsen. Dit kunnen 2 kansspelautomaten zijn of 2 behendigheidsautomaat of een combinatie van beiden. 

Hoe werkt het?

Binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een besluit van de gemeente.

Wat kost het?

Leges 2022

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Tarief

1.16.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1 

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€  56,50

1.16.1.2 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat 

€   56,50
en voor iedere volgende kansspelautomaat€   34,00

1.16.1.3 

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden

€ 226,50

1.16.1.4 

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan twaalf maanden, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

Hoe lang duurt het?

Binnen acht weken ontvangt u bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Nadat u de vergunning heeft ontvangen, mag u de kansspelautomaten plaatsen.