Eén van de belangrijke taken van de gemeenteraad is de controlerende taak. De raad kan niet alles zelf onderzoeken. Om de controlerende functie van de raad te versterken heeft de wetgever gemeenten verplicht gesteld om een rekenkamer in te voeren.

De rekenkamer is dan wel bedoeld om de controlerende taak van de raad te versterken, maar dat betekent niet dat de rekenkamer gezien mag worden als een uitvoerend orgaan van de raad. De leden van de rekenkamer zijn weliswaar benoemd door de raad, maar de kamer is onafhankelijk. En omdat dat zo is, kan de raad de rekenkamer geen opdracht geven tot het uitvoeren van bepaalde onderzoeken. Wel kan de raad de rekenkamer verzoeken een onderzoek in te stellen.

Zie hier het RKC Jaarverslag 2022 en jaarplan 2023

Een onderzoek van de rekenkamer richt zich met name op de volgende drie vragen:

 • is het beleid doeltreffend?
 • is de beleidsuitvoering doelmatig?
 • is de besteding rechtmatig?

of anders geformuleerd:

 • hebben we bereikt wat we wilden?
 • hebben we gedaan wat we moesten doen?
 • heeft het gekost wat het mocht kosten?

Verordening

In de gemeente Geldrop-Mierlo zijn de taken en bevoegdheden van de rekenkamer vastgelegd in de Verordening op de Rekenkamer 2023 Geldrop-Mierlo”

Verordening op de Rekenkamer

Samenstelling rekenkamer

Een rekenkamer bestaat alleen uit externe leden en fungeert dus absoluut onafhankelijk van de raad.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft gekozen voor een rekenkamer die bestaat uit twee leden, waaronder een voorzitter:

 • Mr. Drs. Sandra van Breugel (voorzitter)
 • Dhr. Stefan Scheeringa (lid)

Nevenfuncties

Mr. Drs. Sandra van Breugel

 • Lid bestuur van de NVRR (Vereniging van Rekenkamers) Utrecht
 • Lid raad van toezicht Bravis Ziekenhuis Roosendaal / Bergen op Zoom
 • Voorzitter raad van toezicht CNV Vakmensen Utrecht
 • Vice voorzitter raad van commissarissen ACV NV Ede (Afvalbranche)
 • Voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Fivoor Poortugaal
 • Vice voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Altrecht Utrecht
 • Vice voorzitter klachtencommissie BOPZ GGZ Centraal Amersfoort
 • Voorzitter rekenkamer Son en Breugel

Dhr. Stefan Scheeringa

 • Plaatsvervangend MT-lid, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Lid rekenkamer Son en Breugel

Publicaties rekenkamer

Jaarverslagen en onderzoeksplannen

Onderzoeksrapporten

Contact

Mocht u vragen hebben aan of over de rekenkamer dan kunt u contact opnemen met de griffie: (040) 289 37 12griffie@geldrop-mierlo.nl