Nieuwe regeling van het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW)

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) heeft onlangs de nieuwe regeling van het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) gepresenteerd. De voorwaarden voor financiering zijn aangepast. De laatste gemeenteraad ging onlangs akkoord met het bijstellen naar een minimale financieringsbehoefte van € 250.000 (voorheen € 1.000.000). Deze goedkeuring zet de deur open voor nieuwe aanvragen. Vanaf 10 november kunnen ook kleinere bedrijven een beroep doen op het ROW. Het gaat hierbij om projecten voor passende huisvesting op bestaande bedrijventerreinen in het SGE.

Vanaf 10 november 2021 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. In totaal is € 8.000.000 beschikbaar om te investeren. Doelstellingen zijn: het versterken van de kwaliteit van een bestaand bedrijventerrein in het SGE, het leveren van een bijdrage aan werkgelegenheid, het versterken van de keten en daarmee bijdragen aan de economische kracht van Brainport.

De subsidieverordening is terug te vinden op stedelijkgebiedeindhoven.nl

Informatie over Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW)

In de bijlagen vindt u het persbericht, de flyer en de DTI-regeling.