Wat is het?

Gesubsidieerde welzijns- en sportorganisaties kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om subsidie te krijgen voor trainingen en cursussen voor vrijwilligers (voor deskundigheidsbevordering).

De subsidie bedraagt 75% van de cursuskosten, tot maximaal € 750,- per cursus per persoon. Alle voorwaarden voor de subsidie deskundigheidsbevordering vindt u in de Beleidsregel deskundigheidsbevordering vrijwilligers Geldrop-Mierlo.

Wat moet ik doen?

Online vragen

Subsidie voor training vrijwilligers aanvragen

Aanvragen om subsidie (uitbetaling) kunnen tot uiterlijk zes maanden na afronding van de cursus worden ingediend. 

Schriftelijk aanvragen

U kunt de subsidie ook schriftelijk aanvragen.  Dit kan tot uiterlijk zes maanden na afronding van de cursus worden ingediend. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. Daarnaast heeft de gemeente het volgende nodig:

  • informatiefolder, documentatie of prospectus cursus
  • inschrijfbewijs
  • gegevens cursus, ingangsdatum, einddatum en locatie
  • overzicht cursusgeld
  • overzicht kosten leermiddelen (geen blijvende gebruiksmaterialen)

U stuurt het aanvraagformulier met bijlagen, voorzien van handtekeningen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl of naar gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Zodra de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. U ontvangt binnen zes weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Wat kost het?

Een aanvraag indienen is gratis.