Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn 3 soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.
 • U kunt niet zelf auto rijden. U heeft continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Hoe werkt het?

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.
 • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.

Bel (040) 289 38 93

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • Bewijs van medisch onderzoek

Wat kost het?

Uit de Legesverordening, Titel 1, Hoofdstuk 18

 ProductTarief 
1.18.3tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)€ 49,90
1.18.4Onverminderd het bedrag genoemd in 1.18.3 bedraagt het tarief voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart€ 17,90

Inclusief voor iedereen

Geldrop-Mierlo wil een inclusieve gemeente zijn. Dat betekent ook dat waar het kan alle inwoners gebruik moeten kunnen maken van functies in de gemeente op een reële loopafstand. Bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis en onbeperkt parkeren op speciale gehandicaptenparkeerplaatsen en op alle betaalde parkeerplaatsen op straat. In straten met een parkeerverbod kunnen zij max. 3 uur parkeren.

Ook niet-bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart moeten het centrum gemakkelijk kunnen bereiken. Dus ook ouderen die minder dan 300 meter kunnen lopen. Kort parkeren dicht bij winkels en voorzieningen moet voor hen mogelijk blijven. Ook mensen zonder beschikking over een auto moeten bij de winkels kunnen komen. Hiertoe worden comfortabele fietsvoorzieningen gecreëerd. Het gebruik van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zal blijvend worden gemonitord en waar nodig zullen parkeerplaatsen worden aangevuld, opgeheven of verplaatst.