Wat is het?

Voor het houden van een collecte of een inzamelactie moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Wanneer u een collecte of een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Wat moet ik doen?

Collectevergunning aanvragen

Wanneer u in het verleden een doorlopende collectevergunning heeft gekregen en u wilt melden dat u gebruik maakt van deze collectevergunning tijdens de toegewezen periode (volgens het collecteroosterr van het Centraal Bureau Fondsenwerving). Maakt u dan gebruik van het formulier.

Hoe werkt het?

De gemeente checkt of uw organisatie geregistreerd staat bij het Centraal Bureau Fondsenwerving en of uw collecte plaatsvindt in een vrije periode op het landelijke collecterooster. Alleen voor vrije periodes kan een vergunning verleend worden. Via deze link kunt u zien wanneer een vrije periode is https://www.cbf.nl/collecterooster.

Voor verenigingen en stichtingen uit Geldrop-Mierlo geldt dat zij niet geregistreerd hoeven te staan bij het CBF, wel moet worden gekozen voor een vrije periode.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.