De griffie ondersteunt de gemeenteraad. U kunt hier terecht met alle vragen over de gemeenteraad. De griffie bestaat uit de griffier, Wim Geboers en twee commissiegriffiers: Dorine Yntema en Rian Cuijten. De gemeenteraad is de werkgever van de griffie.

Wat doet de griffie?

Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden en uitwerken van vergaderingen en andere activiteiten van de gemeenteraad. Ook zorgt de griffie voor de informatievoorziening naar en van de raadsleden. De griffie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en helpt bij het goed uitoefenen van zijn taken. De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel nauw mee samen.

Vragen aan de griffie

Hebt u vragen over de gemeenteraad of aan één van de raadsleden? Hebt u vragen over de agenda van de raadsvergaderingen? Zoekt u informatie over raadsbesluiten of wilt u inspreken in één van de vergaderingen? Dan kunt u contact opnemen met de commissiegriffiers.

Contactgegevens 

Bezoekadres: De Meent 2, 5664 GC Geldrop
Postadres: Postbus 10101, 5660 GA Geldrop
E-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl 
Telefoonnummer: 040 289 38 93.

De griffie is bereikbaar tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.