Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. U kunt hier terecht met alle vragen over de gemeenteraad. De griffie bestaat uit de griffier, Gerard van Luijn en drie commissiegriffiers: Emmy Voets, Rian Cuyten en Wim Geboers. De gemeenteraad is de werkgever van de griffie.