Wat is het?

Stimuleringsregeling recreatie en toerisme is een stimuleringsregeling om op het terrein van recreatie en toerisme meer samenwerking te ontwikkelen tussen de gemeente en de verschillende aanbieders. Deze stimuleringsregeling is er met name om kleinschalige initiatieven te ondersteunen.

Let op: vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Wat moet ik doen?

Aanvraagformulier downloaden

U vraagt de stimuleringsregeling aan door het aanvraagformulier Stimuleringsregeling recreatie en toerisme in te vullen. Vul het formulier helemaal in en mail het naar gemeente@geldrop-mierlo.nl of stuur het per post naar Gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Hoe werkt het?

Een product of activiteit moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De activiteit of het product is op het gebied van recreatie en toerisme en vindt plaats in de gemeente Geldrop-Mierlo of heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente.
  • De activiteit of het product is openbaar en voor iedereen toegankelijk.
  • De activiteit of het product heeft een toegevoegde waarde op het toeristisch recreatieve product "Geldrop-Mierlo".
  • Er wordt ruimte bekendheid gegeven aan de activiteit of het product.
  • Meerdere partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de activiteit of het product..

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wat kost het?

Het aanvragen van de stimuleringsregeling is gratis.