Bijstand voor zelfstandigen

Wat is het?

Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

Wat moet ik doen?

Wij verwijzen u naar Senzer. Ondernemers kunnen een e-mail met hun contactgegevens sturen aan ondernemerspunt@senzer.nl. U wordt dan teruggebeld door een medewerker van Senzer.

Hoe werkt het?

Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

 • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start)
 • een lening om te investeren in uw bedrijf
 • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
 • een lening om te investeren in uw bedrijf
 • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
 • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen)

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een recent bankafschrift;
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning;
 • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning;
 • een overzicht van uw vermogen;
 • uw bedrijfsplan;
 • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK).

Hoe lang duurt het?

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Het aanvragen van bijstand is gratis.