De gemeenteraad vergadert volgens het commissiemodel in drie verschillende commissies en een thema-avond. De commissies hebben een vaste samenstelling met een vertegenwoordiging uit de fracties. De raad wordt zo eerder bij onderwerpen betrokken en er is meer ruimte voor debat. Ook inwoners worden op deze manier zo vroeg mogelijk bij de verschillende onderwerpen betrokken.

Hier vindt u alle informatie over de gemeenteraad

Vergaderschema 2022 
Raadsvergaderingen & Commissievergaderingen      

DatumVergadering
17 januari 2022Ruimte
18 januari 2022Samenleving
24 januari 2022Informatie avond
25 januari 2022Algemene Zaken
7 februari 2022Raadsvergadering
14 februari 2022Ruimte
15 februari 2022Samenleving
21 februari 2022Informatie avond
22 februari 2022Algemene Zaken
7 maart 2022Raadsvergadering
5 april 2022Samenleving
6 april 2022Ruimte
11 april 2022Informatie avond
12 april 2022Algemene Zaken
21 april 2022Raadsvergadering
16 mei 2022Ruimte
17 mei 2022Samenleving
23 mei 2022Informatie avond
24 mei 2022Algemene Zaken
7 juni 2022Raadsvergadering
21 juni 2022Samenleving
22 juni 2022Ruimte
27 juni 2022Informatie avond
28 juni 2022Algemene Zaken
11 juli 2022Raadsvergadering
5 september 2022Ruimte
6 september 2022Samenleving
12 september 2022Informatie avond
13 september 2022Algemene Zaken
26 september 2022Raadsvergadering
3 oktober 2022Ruimte
4 oktober 2022Samenleving
6 oktober 2022Raadsvergadering Presentatie MPB 2023-2026
10 oktober 2022Informatie avond
11 oktober 2022Algemene Zaken
17 oktober 2022Raadsvergadering
31 oktober 2022Begrotingsdebat commissie Ruimte
1 november 2022Begrotingsdebat commissie Samenleving
2 november 2022Begrotingsdebat commissie Algemene Zaken
10 november 2022Raadsvergadering, Begrotingsvergadering MPB 2023-2026
21 november 2022Ruimte
22 november 2022Samenleving
28 november 2022Informatie avond
29 november 2022Algemene Zaken
12 december 2022Raadsvergadering

Vergaderingen gemeenteraad & commissies

Elke vijf weken vindt de raadsvergadering plaats. Daarnaast vinden er wekelijks vergaderingen plaats van de verschillende commissies. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Hier vindt u de meeste actuele vergaderstukken(externe link)

Commissies

De raad vergadert in de volgende commissies:

  • Commissie Samenleving: Zorg voor volwassenen (Wmo), Gezond leven (preventief), Gebiedsgericht organiseren/Gebiedsregisseurs, Wijkontwikkeling, Sport, Werk en inkomen, Educatie/onderwijs,
    Emancipatie, Cultuur.
  • Commissie Ruimte: Mobiliteit en vervoer, Openbare werken (herinrichting, groen, water, verkeer), Volkshuisvesting en vastgoed, Omgevingswet en Grondbedrijf,  Economie / Citymarketing, Recreatie en toerisme, Afval/Milieutoezicht, Duurzaamheid, Dierenwelzijn.
  • Commissie Algemene Zaken: Financiën (belastingen, inkoop en aanbesteding), Informatisering en automatisering, Bestuurlijke en Regionale samenwerking, Veiligheid en Handhaving (coördinatie),
    Publiekszaken/Dienstverlening, Bestuurlijke en Juridisch Zaken, Personeel en Organisatie, Voorlichting en Representatie

Burgercommissieleden

BOB-model

De gemeenteraad vergadert in de drie commissies volgens het BOB-model. De presentaties worden op de thema-avonden gehouden. BOB staat voor Beeldvorming-Oordeelsvorming-Besluitvorming.

  • Beeldvorming: oriënteren op onderwerpen. Raadsleden worden door ambtenaren en/of externe deskundigen geïnformeerd over komende ontwikkelingen, waarover aan de raad later een besluit wordt gevraagd.
  • Oordeelvorming: tijdens de oordeelvormende vergadering kunnen inwoners, bedrijven en organisaties inspreken. In deze fase vindt ook het inhoudelijk politiek debat plaats. De raadsleden komen in het oordeelvormende gedeelte tot een voorlopig politiek standpunt.
  • Besluitvorming: in deze fase neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van de verzamelde informatie en het gevoerde debat.

Niet elk onderwerp of voorstel hoeft het hele proces te doorlopen.

Extra informatie