Alle commissievergaderingen en themabijeenkomsten en de raadsvergadering van 6 april zijn geannuleerd. De geagendeerde onderwerpen worden doorgeschoven naar de volgende raadscyclus. Op 7 april wordt besproken hoe we omgaan met de commissievergaderingen van april en de raadsvergadering van mei.

De gemeenteraad vergadert volgens het commissiemodel in vier verschillende commissies. Deze hebben een vaste samenstelling met een vertegenwoordiging uit de fracties. De raad wordt zo eerder bij onderwerpen betrokken en er is meer ruimte voor debat. Ook inwoners worden op deze manier zo vroeg mogelijk bij de verschillende onderwerpen betrokken.

Hier vindt u alle informatie over de gemeenteraad