Wat is het?

Een bouwkeet of een container kunnen handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen. Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente.

Wat moet ik doen?

Ontheffing aanvragen voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg

Zonder vergunning, meldingsplichtig

Containers, luchtbuizen en verkiezingsstands mogen in principe vergunningsvrij geplaatst worden. Omdat er geen vergunning nodig is, bent u zelf verantwoordelijk. Wel geldt er een meldingsplicht. Dit kan bij de klantadviseur vergunningen, afdeling Dienstverlening, zowel telefonisch als per e-mail.

Een ontheffing is nodig indien

U andere voorwerpen gaat plaatsen dan hierboven genoemd. Denk hierbij aan een hoogwerker. U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken.
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken.

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Voor het aanvragen van een ontheffing worden legeskosten in rekening gebracht.

Wat heb ik nodig?

Een situatieschets van de grond.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag.