Wat is het?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Het eerste kind krijgt vanzelf de achternaam van de vader.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Als partner kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Het kind krijgt bij de geboorteaangifte automatisch de naam van de biologische moeder. Bij de erkenning kunt u, met toestemming van de moeder, kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Elk volgend kind moet u apart erkennen. U kunt een kind vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen.

U mag de achternaam van uw kinderen veranderen in die van de andere ouder. Dit mag wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Kinderen boven de zestien jaar moeten hier zelf een handtekening voor zetten.

Als u een kind erkent vóór 1 januari 2023, betekent dit niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. U vraagt ouderlijk gezag aan via de website Rechtspraak.nl. Dit geldt ook als het kind ná 1 januari 2023 wordt geboren.

Hoe werkt het?

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam gaat u persoonlijk naar de gemeente. Erkent u het kind bij de geboorteaangifte? Dan gaat u naar de gemeente waar het kind geboren is. Erkent u het kind voor de geboorte of na de geboorteaangifte? Dan kunt u naar iedere gemeente in Nederland.

Zo erkent u een kind:

Afspraak maken

Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Dan moet de moeder ook aanwezig zijn.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Als het kind ouder dan 12 jaar en jonger dan 16 jaar is, geven de moeder en het kind toestemming voor de erkenning.
 • Als het kind ouder dan 16 jaar is, geeft het kind toestemming voor de erkenning.

De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • U kunt alleen voor het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen.
 • Wordt uw kind geboren in het buitenland en kunt u daar de achternaam niet zelf kiezen? Dan kunt u dit binnen twee jaar na de geboorte in Nederland doen.
 • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

Bij het eerste kind moet de moeder altijd in persoon toestemming geven. Bij daarop volgende kinderen volstaat een schriftelijke toestemming, met een kopie van het identiteitsbewijs. U geeft schriftelijk toestemming door dit toestemmingsformulier in te vullen.

Wat kost het?

Erkenning en naamkeuze kost niets.

Wat heb ik nodig?

 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • een geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning als zij niet aanwezig is
 • schriftelijke toestemming van het kind ouder dan 12 jaar voor de erkenning

U geeft schriftelijk toestemming door het toestemmingsformulier te downloaden, in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.