Wat is het?

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

Ontheffing alcohol schenken aanvragen

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
 • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
  • is minimaal 21 jaar;
  • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen alcoholvergunning of ontheffing aan te vragen.

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
 • De persoon die de leiding heeft over de alcohol (de leidinggevende):
  • is in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne;
  • is minimaal 21 jaar;
  • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad). 
 • Voor ieder tappunt moet minimaal 1 leidinggevende worden ingezet. 

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat kost het?

Uit legesverordening 2022, Titel 3, Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.7 

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 56,60

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.