De samenleving verandert. Dit vraagt om een andere houding van gemeente en inwoners. Het betekent meer samenwerken en meer ruimte bieden voor eigen initiatief van inwoners en organisaties die actief zijn in de gemeente. Dat is dan ook waar het gebiedsgericht werken over gaat: inwoners ondersteuning bieden bij het vinden van oplossingen voor zaken waar zij, in hun dagelijks leven, tegenaan lopen.