De samenleving verandert. Dit vraagt om een andere houding van gemeente en inwoners. Het betekent meer samenwerken en meer ruimte bieden voor eigen initiatief van inwoners en organisaties die actief zijn in de gemeente. Dat is dan ook waar het gebiedsgericht werken over gaat: inwoners ondersteuning bieden bij het vinden van oplossingen voor zaken waar zij, in hun dagelijks leven, tegenaan lopen. 

Buurtbewoners komen bijeen bij half-pipe

Aanspreekpunten in de wijk

Gebiedsregisseurs zijn het herkenbare aanspreekpunt voor inwoners in de wijk en zijn op een laagdrempelige manier in de wijk aanwezig. De gebiedsregisseurs:

  • Verbinden en ondersteunen inwoners om samen ideeën uit te voeren;
  • Denken mee met inwoners en maatschappelijke organisaties;
  • Nemen zelf initiatieven om tot verbeteringen te komen;
  • Stimuleren inwoners om zelf actief een bijdrage te leveren aan hun leefomgeving;
  • Stemmen af om tot een optimaal resultaat te komen.

Het gaat dus niet om een scheve stoeptegel of een veldje dat niet netjes gemaaid is. Dat zijn natuurlijk vervelende dingen, maar daarvan kunt u een melding openbare ruimte maken.

Contact

Bij vragen neem gerust contact op met een van onze gebiedsregisseurs:

U kunt ook contact opnemen door te bellen naar het telefoonnummer (040) 289 38 93

4 gebiedsregisseurs poseren voor het gemeentehuis
Van links naar rechts: Harold van Lieshout, Karen Denton, Trudy el Boujaddaini en Karen Melman.

Denk mee en ga samen aan de slag

Hebt u een goed idee voor uw buurt? Ga dan samen met de gemeente aan de slag om de buurt prettiger te maken voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de contacten in de wijk, het tegengaan van eenzaamheid, het opzetten van buurtpreventie, het organiseren van schoonmaakactie(s), buurt- of sportactiviteiten voor kinderen en/of ouderen. Er is nog veel meer mogelijk. Misschien kunt u ook een subsidie krijgen voor deze activiteiten.
Hebt u een goed idee of initiatief? Neem dan contact op met één van de gebiedsregisseurs. U kunt natuurlijk ook naar het inloopmoment komen. 

Subsidie voor buurtactiviteiten

Door activiteiten te organiseren leren bewoners elkaar beter kennen. Dit zorgt voor een betere leerbaarheid binnen uw buurt of straat. Mensen spreken elkaar hierdoor makkelijker aan, letter beter op elkaar en willen hierdoor ook meer voor elkaar doen. Gemeente Geldrop-Mierlo vindt de leefbaarheid in haar wijken zo belangrijk dat wij subsidies geven om dit te bevorderen. Zo helpen we u financieel met het organiseren van een activiteit. Wij adviseren u altijd om contact op te nemen met de gebiedsregisseur uit uw wijk om uw plannen vooraf door te spreken. Zij kunnen u ondersteunen in de organisatie. Meer informatie over het aanvragen van de subsidie vindt u op deze pagina.

Inloopmomenten

Op dinsdag en woensdag zijn er voor de verschillende wijken inloopmomenten in de gemeente. Deze inloopmomenten zijn voor alle inwoners bedoeld. Mocht het je niet lukken naar de inloop in je eigen wijk te gaan of heeft jouw wijk nog geen inloopmoment? Dan ben je ook van harte welkom bij een ander inloopmoment. Of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93. Of bel of mail direct met een gebiedsregisseur uit je wijk.

Dinsdag:

Coevering: 13.00 tot 13.45 uur, wijkcentrum De Dreef, W. Barentszweg 69, Geldrop
Braakhuizen-Zuid: 16.00 tot 16.45 uur in Dienstencentrum St. Jozefplein 4, Geldrop

Woensdag:

Akert: 10.30 tot 11.30 uur in wijkcentrum Den Akert, Eikelaar 2a, Geldrop
Mierlo: 11.00 tot 12.00 uur in 't Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg, Mierlo

Meer informatie  

Interessante websites