De samenleving verandert. Dit vraagt om een andere houding van gemeente en inwoners. Het betekent meer samenwerken en meer ruimte bieden voor eigen initiatief van inwoners en organisaties die actief zijn in de gemeente. Dat is dan ook waar het gebiedsgericht werken over gaat: inwoners ondersteuning bieden bij het vinden van oplossingen voor zaken waar zij, in hun dagelijks leven, tegenaan lopen. 

Aanspreekpunten in de wijk

Gebiedsregisseurs zijn het herkenbare aanspreekpunt voor inwoners in de wijk en zijn op een laagdrempelige manier in de wijk aanwezig. De gebiedsregisseurs:

  • Verbinden en ondersteunen inwoners om samen ideeën uit te voeren;
  • Denken mee met inwoners en maatschappelijke organisaties;
  • Nemen zelf initiatieven om tot verbeteringen te komen;
  • Stimuleren inwoners om zelf actief een bijdrage te leveren aan hun leefomgeving;
  • Stemmen af om tot een optimaal resultaat te komen.

Contact

Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met een van onze gebiedsregisseurs:

U kunt ook contact opnemen door te bellen naar het telefoonnummer (040) 289 38 93

Gebiedsregisseurs Geldrop-Mierlo
Van links naar rechts: Karen Denton, Harold van Lieshout, Trudy el Boujaddaini.

Denk mee en ga samen aan de slag

Hebt u een goed idee voor uw buurt? Ga dan samen met de gemeente aan de slag om de buurt prettiger te maken voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de contacten in de wijk, het tegengaan van eenzaamheid van ouderen, het opzetten van buurtpreventie, het organiseren van schoonmaakactie(s), buurt- of sportactiviteiten voor kinderen en/of ouderen. Er is nog veel meer mogelijk. Misschien kunt u ook een subsidie krijgen voor deze activiteiten.
Hebt u een goed idee of initiatief? Neem dan contact op met één van de gebiedsregisseurs. U kunt natuurlijk ook naar het inloopspreekuur komen. 

Wat is het niet?

Het gaat dus niet om een scheve stoeptegel of een veldje dat niet netjes gemaaid is. Dat zijn natuurlijk vervelende dingen, maar daarvan kunt u een melding openbare ruimte maken.

Inloopspreekuur

Op dinsdag en woensdag zijn er voor de verschillende wijken inloopspreekuren in de gemeente:

Dinsdag:

Coevering: 13.00 tot 13.45 uur, wijkcentrum De Dreef, W. Barentszweg 69, Geldrop
Braakhuizen-Zuid: 16.00 tot 16.45 uur in Dienstencentrum St. Jozefplein 4, Geldrop

Woensdag:

Akert: 10.30 tot 11.30 uur in wijkcentrum Den Akert, Eikelaar 2a, Geldrop
Mierlo: 11.00 tot 12.00 uur in 't Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg, Mierlo

Tijdens het inloopspreekuur zijn vaak verschillende partijen aanwezig. Zo sluiten de politie, woningbouwverenigingen en handhaving vaak aan. Ook bij deze partijen kunt u terecht met uw vragen.

Staat uw wijk er niet bij? Dan hebben we in uw wijk (nog) geen inloopspreekuur. Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 040 289 38 93.

Meer informatie  

Interessante websites