De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf afdelingen en de griffie. U leest hieronder meer over deze onderdelen van de organisatie en kunt u het organogram terugvinden.

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) is verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugd en Gezin en Inkomensondersteuning. Het CMD is ook verantwoordelijk voor mantelzorg, leerlingenvervoer, vervoersvoorzieningen en algemeen maatschappelijk werk. De voormalige loketten Zorg, Individuele voorzieningen, Cluster inkomensondersteuning, Schuldhulpverlening en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn samengevoegd. Het CMD helpt u om de zorg te regelen met een vaste klantadviseur. 

Publiekszaken

De afdeling Publiekszaken zorgt voor de afhandeling van veel gemeentelijke producten en diensten en is de ingang voor de klantcontacten van de gemeente. De afdeling is opgebouwd rond de eerstelijns dienstverlening (klaar-terwijl-u-wacht-producten) en tweedelijns dienstverlening (producten die een langere afhandelingstijd nodig hebben). De tweedelijns-dienstverlening is opgebouwd uit twee onderdelen: Inwoners en Vergunningen. 

Ruimte

De afdeling Ruimte is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu, bouw- en woningtoezicht
 • Grondzaken
 • Economische zaken
 • Recreatie & toerisme
 • Civiele techniek en cultuurtechniek
 • Verkeer en vervoer
 • Beheer en onderhoud van de openbare ruimte

Maatschappelijke Ontwikkeling

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het beleid van welzijn, onderwijs en sport.

Ondersteuning

De afdeling Ondersteuning is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

 • Juridische zaken 
 • Kabinet
 • Communicatie & voorlichting
 • Veiligheid
 • Handhaving
 • Facilitaire dienst
 • Bestuurssecretariaat

Griffie

De griffie ondersteunt de raadsleden. De gemeenteraad is de werkgever van de griffie. De griffier en griffiemedewerkers worden door de gemeenteraad benoemd. 

Gemeentesecretaris

Nick Scheltens is de gemeentesecretaris van de gemeente Geldrop-Mierlo. Hij is het hoofd van de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het College van burgemeester en wethouders en de organisatie.

Organogram gemeente Geldrop-Mierlo

Bekijk hieronder het organogram van de gemeente Geldrop-Mierlo:

Organogram gemeente Geldrop-Mierlo

Werken bij de gemeente

Bij de gemeente Geldrop-Mierlo werken wij via korte lijnen en op een informele manier. De cultuur is positief, open en resultaatgericht. Met name de voortdurende aandacht voor onderling respect en plezier in het werk draagt hier zeker aan bij. De kernwaarden zijn:

 • mensen in hun waarde laten;
 • elkaar serieus nemen;
 • afspraken nakomen;
 • openheid;
 • oprechte interesse in elkaars werk.

Vacatures

De actuele vacatures worden op de pagina 'Vacatures' geplaatst. Hoe u kunt solliciteren, staat beschreven in de vacaturetekst.

Stageplaats of werkervaringsplaats

Ook de actuele stage- en werkervaringsplaatsen worden op de pagina 'Vacatures' geplaatst. Op het platform Werken in Zuidoost-Brabant publiceren verschillende organisaties stageplaatsen.