Woont of werkt u in de buurt van risicovolle activiteiten? Dan is het goed om te weten dat er strenge regels zijn waar goed op gecontroleerd wordt. De gemeente heeft het veiligheidsbeleid *link invoegen* omschreven in de nota Integraal Veiligheidsbeleid. Deze nota geeft duidelijkheid aan inwoners en bedrijven over hoe de gemeente omgaat met risicovolle activiteiten. Deze regels en controles gelden ook voor plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, zoals horecagelegenheden en bij evenementen. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor of over de weg en uw veiligheid in het verkeer kan leiden tot gevaarlijke situaties. Met diverse partners vindt overleg plaats over de veiligheid van bedrijventerreinen en de stationsomgeving Geldrop.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Geldrop-Mierlo maakt, samen met 21 gemeenten, deel uit van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De brandweer, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) werken samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. 

Brandweer

Adres Brandweerkazerne Geldrop: Laan der vier Heemskinderen 17

Adres Brandweerkazerne Mierlo: Bijenkorf 15-17 

Politie

Adres politiebureau: Laan der vier Heemskinderen 15, 5664 TH Geldrop

Telefoon: 0900 8844

Alarmnummer: 112