Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Geldrop-Mierlo heeft vier wethouders.

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen, voert wetten uit en zorgt dat besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. Ze vergaderen elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt.

Burgemeester J.C.J. (Jos) van Bree (VVD) 

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid 
 • Handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Dienstverlening
 • Juridische Zaken
 • Communicatie en representatie 
 • Personeel en organisatie
 • Informatieveiligheid

Wethouder G.M.J. (Marc) Jeucken (CDA) 

Portefeuille

 • Economie 
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Grondbedrijf
 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening / Omgevingswet
 • Woningbouwprojecten 
 • Verkoop openbaar groen
 • WMO

Wethouder P. (Peter) Looijmans (DGG)

Portefeuille

 • Wijkontwikkeling
 • Gebiedsgericht werken
 • Sport en bewegen
 • Welzijn en zorg
 • Werk en Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Inburgering

Wethouder H. (Hans) van de Laar (DPM) 

Portefeuille

 • Mobiliteit
 • Financiën
 • Inkoop en aanbesteding
 • Informatisering en automatisering
 • GEO
 • Beheer Openbare ruimte werken
 • Bosbeleid
 • Speelvoorzieningen
 • Gulbergen

Wethouder R. (Rob) van Otterdijk (GroenLinks)

Portefeuille

 • Jeugdbeleid
 • Onderwijs
 • Emancipatie
 • Kunst, cultuur en oudheidkunde
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Dierenwelzijn
 • Afval

Gemeentesecretaris N.J.H. (Nick) Scheltens

De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie

Nevenfuncties

Kijk voor het overzicht van de nevenfunctie van de collegeleden. 
Nevenfuncties

Besluitenlijst

Kijk voor de meest actuele besluiten bij besluiten college van burgemeester en wethouders.

Gedragscode integriteit

De collegeleden hebben zich gebonden aan een Gedragscode Integriteit: 

Gedragscode Integriteit

Contact

Hebt u een vraag aan de burgemeester of een wethouder? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, bereikbaar via algemene telefoonnummer 040 289 38 93 of via e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.