Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Geldrop-Mierlo heeft vier wethouders.

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen, voert wetten uit en zorgt dat besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. Ze vergaderen elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt.

Burgemeester J.C.J. (Jos) van Bree (VVD) 

Portefeuille:

 • Openbare Orde en Veiligheid / handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Publiekszaken/ Dienstverlening
 • Juridische Zaken
 • Voorlichting en representatie
 • Personeel en organisatie
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wethouder G.M.J. (Marc) Jeucken (CDA) 

Portefeuille

 • Economie, waaronder city marketing, recreatie en toerisme
 • Vastgoed inclusief grondbedrijf
 • Bouwen en wonen (volkshuisvesting en omgevingswet)
 • Bestemmingsplannen
 • Woningbouwprojecten (Jonkvrouw, Tweka, Talingstraat, Hekelstraat, Luchen)
 • Markt
 • Kermis
 • Verkoop openbaar groen
 • Reclamebeleid
 • Dossier Wijkontwikkelplan Braakhuizen Zuid/TMSG
 • Projectwethouder Kasteel en omgeving

Wethouder H. (Hans) van de Laar (DPM) 

Portefeuille

 • Bereikbaarheid en verkeer
 • Financiën, belastingen
 • Inkoop en aanbesteding
 • Informatisering en automatisering (glasvezel)
 • Openbare werken (herinrichting, groen, water, verkeer)                    
 • Water (riolering, hittestress, waterberging)
 • Groen (bomen, plantsoenen)
 • Bosbeleid
 • Speelvoorzieningen
 • Gulbergen  

Wethouder P. (Peter) Looijmans (DGG)

Portefeuille

 • Gebiedsgericht werken 
 • Zorg (WMO) en welzijn (sport)
 • Gezond leven (preventief)
 • Ouderenbeleid
 • Wijkontwikkelplannen
 • Speelruimtebeleid
 • Vergunninghouders
 • Werk en inkomen  
 • Schuldhulpverlening

Wethouder R. (Rob) van Otterdijk (GroenLinks)

Portefeuille

 • Cultuur
 • Jeugdbeleid en onderwijs
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Emancipatie
 • Dierenwelzijn
 • Inkoop sociaal domein
 • Afval
 • Hondenbeleid
 • Archeologie
 • Heemkundekring
 • Kunst
 • Biodiversiteit (beleid)
 • Leerplicht
 • Leerlingenvervoer
 • Monumenten, erfgoed 

Gemeentesecretaris N.J.H. (Nick) Scheltens

De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie

Nevenfuncties

Kijk voor het overzicht van de nevenfunctie van de collegeleden. 
Nevenfuncties

Besluitenlijst

Kijk voor de meest actuele besluiten bij besluiten college van burgemeester en wethouders.

Gedragscode integriteit

De collegeleden hebben zich gebonden aan een Gedragscode Integriteit: 

Gedragscode Integriteit

Contact

Hebt u een vraag aan de burgemeester of een wethouder? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, bereikbaar via algemene telefoonnummer 040 289 38 93 of via e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.