Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Geldrop-Mierlo heeft vijf wethouders, daarnaast maken de burgemeester en de gemeentesecretaris deel uit van het college. De burgemeester is de voorzitter van het college. 

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen, voert wetten uit en zorgt dat besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. Ze vergaderen elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt.

het college van B&W
(v.l.n.r.. Nick Scheltens, Peter Looijmans, Hans van de Laar, Jos van Bree, Frans Stravers, Mathil Sanders-de Jonge, Godfried van Gestel)

Burgemeester J.C.J. (Jos) van Bree 

Burgemeester Jos van Bree

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid 
 • Handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Dienstverlening
 • Juridische Zaken
 • Communicatie en representatie 
 • Personeel en organisatie
 • Informatieveiligheid

Nevenfuncties

Wethouder F.J.M.C. (Frans) Stravers, DGG

Wethouder Frans Stravers

Portefeuille:

 • Economie
 • Recreatie en Toerisme
 • Informatisering en automatisering
 • Digitalisering
 • Archiefbeheer
 • Duurzaamheid
 • Natuur en milieu
 • Wijkontwikkeling
 • Gebiedsgericht werken
  • Accommodatiebeleid
  • Onderwijs
  • Loco-burgemeester

Nevenfuncties

Wethouder G.J.A.H. (Godfried) van Gestel (CDA)

Wethouder Godfried van Gestel

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingswet
 • Gemeentelijk vastgoed 
 • Gemeentelijk grondbedrijf

Nevenfuncties

Wethouder J.A.T.M. (Hans) van de Laar (DPM) 

Wethouder Hans van de Laar

Portefeuille

 • Mobiliteit
 • Financiën
 • Inkoop en aanbesteding
 • Gulbergen
 • GEO beheer
 • Openbare ruimte
 • Afval
 • Bosbeleid
 • Speelvoorzieningen

Nevenfuncties

Wethouder P.J. (Peter) Looijmans (DGG)

Wethouder Peter Looijmans

Portefeuille

 • Werk en Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Kunst
 • Cultuur
 • Oudheidkunde
 • Monumenten
 • Dierenwelzijn
 • Sport en bewegen
 • Inburgering

Nevenfuncties

Wethouder M.J. (Mathil) Sanders-de Jonge, (CDA) 

Wethouder Mathil Sanders-de Jonge

Portefeuille

 • WMO
 • Jeugdbeleid
 • Inclusie
 • Welzijn
 • Zorg

Nevenfuncties

Gemeentesecretaris N.J.H. (Nick) Scheltens

Gemeentesecretaris Nick Scheltens

De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie

Doelstellingenakkoord 2022-2026

Bouwen aan en in een duurzaam toekomstbestendig Geldrop-Mierlo!

De coalitiepartijen hebben voor de periode 2022-2026 een doelstellingenakkoord geschreven. In dit akkoord vindt u de hoofdlijnen van de keuzes van de coalitie voor de komende jaren. Hoofdlijnen gericht op het nog beter maken van Geldrop-Mierlo. Waar mensen wonen en werken in een groene en
sfeervolle gemeente. Geldrop-Mierlo is een prettige en veilige leef- en werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken, die bruist van positieve energie en waarin inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen.

Een gemeente waar iedereen de kans krijgt om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en te werken aan een mooie toekomst. Een gemeente waar mensen elkaar ontmoeten en zich prettig voelen. De nieuwe coalitie wil met passie en nieuwe energie de samenwerking van de afgelopen vier jaar voortzetten.

Lees het volledige doelstellingenakkoord 

Of download het Doelstellingenakkoord 

Afspraak verzoek burgemeester of wethouder

Via onderstaande knop kunt u een afspraak met de burgemeester en/of wethouder aanvragen.

Afspraak burgemeester of wethouder aanvragen

Besluitenlijst

Kijk voor de meest actuele besluiten bij besluiten college van burgemeester en wethouders.

Declaraties college van burgemeester en wethouders

Bekijk de declaraies

Gedragscode integriteit

De collegeleden hebben zich gebonden aan een Gedragscode Integriteit: 

Gedragscode Integriteit

Contact

Hebt u een vraag aan de burgemeester of een wethouder? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, bereikbaar via algemene telefoonnummer 040 289 38 93 of via e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.