Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Geldrop-Mierlo heeft vier wethouders.

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen, voert wetten uit en zorgt dat besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. Ze vergaderen elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt.

Burgemeester J.C.J. (Jos) van Bree 

Burgemeester Jos van Bree

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid 
 • Handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Dienstverlening
 • Juridische Zaken
 • Communicatie en representatie 
 • Personeel en organisatie
 • Informatieveiligheid

Wethouder G.M.J. (Marc) Jeucken (CDA) 

Marc Jeuken

Portefeuille

 • Economie 
 • Recreatie en Toerisme
 • Ruimtelijke ordening inclusief omgevingswet
 • Wonen
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Gemeentelijk grondbedrijf
 • WMO
 • Eerste loco-burgemeester

Wethouder P. (Peter) Looijmans (DGG)

Peter Looijmans

Portefeuille

 • Wijkontwikkeling
 • Gebiedsgericht werken
 • Sport en bewegen
 • Welzijn en zorg
 • Werk en Inkomen
 • Armoedebeleid
 • Inburgering

Wethouder H. (Hans) van de Laar (DPM) 

Hans van de Laar

Portefeuille

 • Mobiliteit
 • Financiën
 • Inkoop en aanbesteding
 • Informatisering en automatisering
 • GEO
 • Beheer Openbare ruimte werken
 • Bosbeleid
 • Speelvoorzieningen
 • Gulbergen

Wethouder R. (Rob) van Otterdijk 

Rob van Otterdijk

Portefeuille

 • Jeugdbeleid
 • Onderwijs
 • Emancipatie
 • Kunst, cultuur en oudheidkunde
 • Duurzaamheid, natuur en milieu
 • Dierenwelzijn
 • Afval

Gemeentesecretaris N.J.H. (Nick) Scheltens

Nick Scheltens

De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie

Nevenfuncties

Kijk voor het overzicht van de nevenfunctie van de collegeleden. 
Nevenfuncties

Afspraak verzoek burgemeester of wethouder

Via onderstaande knop kunt u een afspraak met de burgemeester en/of wethouder aanvragen.

Afspraak burgemeester of wethouder aanvragen

Kernakkoord 2018-2022

In dit kernakkoord staat waaraan wij als gemeente willen bouwen om nu en in de toekomst een vitale gemeenschap te blijven.

Besluitenlijst

Kijk voor de meest actuele besluiten bij besluiten college van burgemeester en wethouders.

Gedragscode integriteit

De collegeleden hebben zich gebonden aan een Gedragscode Integriteit: 

Gedragscode Integriteit

Contact

Hebt u een vraag aan de burgemeester of een wethouder? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, bereikbaar via algemene telefoonnummer 040 289 38 93 of via e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.