Burgemeester J.C.J. (Jos) van Bree

 • Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Dienst Dommelvallei
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
 • Voorzitter van het Driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom
 • Lid Lokale Stuurtafel Ondermijning
 • Lid van de Bestuurlijke Regiegroep van de eenheid Oost-Brabant
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid Burgemeesterskring Zuid-Oost Brabant
 • Lid van de Vereniging Van Aangeslotenen (VVA) Stichting Bizob
 • Voorzitter van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
 • Lid van de stuurgroep Gulbergen

Wethouder F. (Frans) Stravers, (DGG)

 • Secretaris DGG
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Dienst Dommelvallei
 • Lid van het Algemeen Bestuur Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven e.a. (CURE)
 • Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering BRE
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economie Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economie Metropool Regio Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en evenementen Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid van het Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie Metropool Regio Eindhoven
 • Afgevaardigde voor de Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties.
 • Lid van het Algemeen Bestuur van Senzer

Wethouder G.M.J. (Marc) Jeucken (CDA)

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimte Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Transitie landelijk gebied
 • Lid van de Stichting Van Gogh nationaal park.

Wethouder H. (Hans) van de Laar (DPM) 

 • Ledenadministrateur tennisvereniging MTV
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Dienst Dommelvallei
 • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van het Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven e.a. (CURE)
 • Lid van de adviescommissie en stuurgroep Gulbergen
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging Van Aangeslotenen (VVA) Stichting Bizob
 • Lid van de adviescommissie financiën van de Metropool Regio Eindhoven

Wethouder P. (Peter) Looijmans (DGG)

 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Plusteam
 • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van Senzer

Wethouder M. (Mathil) Sanders-de Jonge, (CDA)

 • Lid van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van het Plusteam
 • Lid van de Stichting zorg- en veiligheidshuis
 • Lid van de stuurgroep Het Juiste Thuis
 • Lid van het Bestuurlijk Netwerk Precies!
 • Afgevaardigde voor het bestuurlijk Regie Team en het Bestuurlijk Platform van 10 voor de jeugd en het bestuurdersoverleg voor 21 voor de jeugd
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)