Wat is het?

Vanaf 1 november 2019 vindt in de Korte Kerkstraat in Geldrop cameratoezicht plaats. Elk voertuig dat is voorzien van een kenteken wordt vanaf die datum gefotografeerd en beboet. Alleen tijdens de venstertijden, dagelijks van 9.00 tot 11.00 uur, gelden er andere regels. Dan mag er gereden worden met andere voertuigen, voor bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels.

Wat moet ik doen?

Aanvraagformulier ontheffing downloaden

Vul bovenstaand formulier volledig in en stuur het samen met de benodigde documenten naar ons op.

Dit kan door te mailen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl. Vergeet niet om ook de benodigde documenten mee te sturen met uw aanvraag (zie aanvraagformulier).

U kunt het formulier ook per post naar ons versturen: Gemeente Geldrop-Mierlo t.a.v. cluster Ontwerp, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Hoe werkt het?

Ontheffing berijden Korte Kerkstraat

Moet u met een motorvoertuig in de Korte Kerkstraat zijn? En kunt u uw activiteiten in de straat niet binnen de venstertijden uitvoeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ontheffing. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente via het formulier op deze pagina. U kunt het formulier ook afhalen aan de balie van het gemeentehuis.

Ontheffing brommobiel

Woont u in de Korte Kerkstraat? Bent u in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart en rijdt u in een brommobiel? Ook dan kunt u een ontheffing aanvragen. De ontheffing is alleen bedoeld voor het buiten de venstertijden laden en lossen van goederen met uw brommobiel.

Vrijstelling

Voert uw bedrijf in opdracht van de gemeente werkzaamheden uit in de Korte Kerkstraat? Mogelijk bent u dan vrijgesteld van het verbod op het berijden van de straat. Er geldt in dat geval wel een meldplicht. Alle regels rondom de vrijstelling vindt u in de 'Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied centrum Geldrop'.

Voorwaarden

We verlenen niet voor elke activiteit in de Korte Kerkstraat een ontheffing. Uw activiteit moet bijvoorbeeld incidenteel van aard zijn. Voor een verhuizing of een verbouwing kunt u dus een ontheffing aanvragen. Voor activiteiten die steeds terugkomen, zoals het laden en lossen van goederen, kunt u geen ontheffing krijgen.

Alle regels rondom de ontheffingverlening staan in de ‘Beleidsregels ontheffing berijden voetgangersgebied centrum Geldrop’ (zie de link onderaan deze pagina). In deze beleidsregel leest u ook onder welke voorwaarden wij een ontheffing kunnen wijzigen of intrekken.

Wat kost het?

Tarieven

Let op: dit bedrag wordt ook in rekening gebracht als de ontheffing wordt geweigerd. Per aanvraag kunt u maximaal één kenteken opgeven.

Tarieven uit Legesverordening - Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 ProductTarief
1.18Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.18.1tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990€ 72,60
1.18.1.1tot het verlenen van een ontheffing ten behoeve van het buiten de venstertijden berijden van de Korte Kerkstraat in Geldrop met een motorvoertuig, geldig voor: 
 a. één dag
 b. twee tot en met vijf dagen
 c. langer dan vijf dagen (maximaal één jaar)
1.18.1.2tot het verlenen van een ontheffing ten behoeve van het buiten de venstertijden berijden van de Korte Kerkstraat in Geldrop met een brommobiel (maximaal één kalenderjaar)
1.18.1.3tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in overige gevallen€ 72,60

Legesverordening 2023

Hoe lang duurt het?

We nemen binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. U ontvangt deze beslissing per post.

Dien uw aanvraag in elk geval minimaal twee weken voor de datum waarop u de ontheffing nodig heeft bij ons in. Er is anders niet voldoende tijd om uw aanvraag te kunnen behandelen.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de aanvraag van een ontheffing? Neem dan contact op met team Verkeer via telefoonnummer 040 289 38 93.

Bekijk ook