Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, meld dit dan altijd bij de gemeente. In veel gevallen heeft u een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurt barbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is, neem contact op met de Klantadviseur Vergunningen APV/Bijzondere wetgeving. Dit kan door te bellen via het algemeen nummer van de gemeente, 040 289 38 93 en te vragen naar de Klantadviseur Vergunningen. Of stuur een mail met uw vraag naar gemeente@geldrop-mierlo.nl

Bij het bepalen of een evenement vergunningplichtig is, gebruikt de Klantadviseur Vergunningen de volgende indicatoren als richtlijn:

 • meer dan 150 personen aanwezig (uitgezonderd reguliere sportwedstrijden);
 • eindtijd evenement op zondag tot en met donderdag na 23.30 uur en op vrijdag, zaterdag en dag voorafgaande aan een wettelijk erkende feestdag na 01.00 uur;
 • aanzienlijke geluidsproductie (bijv. omroepactiviteiten of versterkte muziek);
 • parkeeroverlast te verwachten;
 • verkeersoverlast te verwachten;
 • plaatsen van objecten met een oppervlakte van meer dan 25 m2;
 • enige vorm van overlast voor de leefomgeving te verwachten;
 • een kans op onveilige situaties.

Wat moet ik doen?

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren.
 • Wanneer u het aanvraagformulier volledig invult en voorziet van de benodigde bijlagen, dan kunnen wij uw aanvraag direct in behandeling nemen.

Vergunning evenement aanvragen

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol. Deze komen vanzelf aan de orde bij het invullen van het aanvraagformulier. 

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt en aan welke voorschriften u zich moet houden.

Kleinschalig evenement

Voor het organiseren van kleinschalige evenementen heeft u niet altijd een vergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij straat-, buurtfeesten en straatspeeldagen. Een evenement is vergunningvrij mits:

 • Er minder dan 150 personen aanwezig zijn;
 • tijden evenement op zondag tot en met donderdag tussen 07.00 en 23.30 uur en op vrijdag, zaterdag en dag voorafgaande aan een wettelijk erkende feestdag tussen 07.00 en 01.00 uur;
 • sprake is van beperkte geluidsproductie (minder dan 85 dB(A) );
 • geen parkeeroverlast is te verwachten;
 • geen verkeersoverlast is te verwachten;
 • objecten met een oppervlakte van minder dan 25 m2 worden geplaatst;
 • weinig overlast is te verwachten;
 • er geen kans is op onveilige situaties;
 • er een organisator aanwezig is, en;
 • de organisator minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Melding doen kleinschalig evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding heeft gedaan.

Wat kost het?

Aan het behandelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning zijn kosten verbonden. Deze worden jaarlijks vastgelegd  in de Legesverordening. Afhankelijk van de grote van het evenement en de activiteiten zijn de kosten € 179,40€ 360,80 of € 5.943,80. Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Extra promotie voor uw evenement!

Kunt u extra promotie gebruiken voor uw evenement? Via www.visitgeldropmierlo.nl(externe link) of door een mail te sturen naar info@visitgeldropmierlo.nl kunt u uw evenement aanmelden voor extra promotie op een professionele manier. Visit Geldrop-Mierlo kan uw evenement dan bekend maken binnen haar netwerk. Ook kan uw evenement op de evenementenkalender worden geplaatst. Daarnaast krijgt u slimme tips over de promotie van uw evenement. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Voor het aankondigen van uw evenement op de digitale aankondigingsborden van de gemeente kunt u gebruik maken van dit formulier.

Aanvraagformulier digitale aankondigingsborden
 

Online evenementen- en activiteitenkalender

Graag willen wij alle (dag)toeristen en inwoners van Geldrop-Mierlo ook zo goed mogelijk online informeren over wat er allemaal mogelijk is. Sta je (nog) niet op deze toeristische website met jouw locatie, evenement of activiteit? Meld dan hier jouw locatie, evenement of activiteit(externe link) in Geldrop-Mierlo aan.