Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Hoe werkt het?

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar kunt u niet betalen, vraag dan een betalingsregeling aan. Dat kan via een automatische incasso in maandelijkse termijnen.

Voorwaarden

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

 • de WOZ waarde meer dan 2269 euro hoger is dan de hypotheekschuld
 • uw motorvoertuig meer waard is dan 2269 euro
 • u meer dan één motorvoertuig heeft

Hoe lang duurt het?

U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken aan. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wat moet ik meenemen?

U heeft bij uw aanvraag kopieën nodig van de volgende documenten die op u van toepassing zijn:

 • loon-, pensioen- of uitkeringsspecificatie van u en uw partner
 • beschikking voorlopige aanslag Belastingdienst (pagina 1 en 2)
 • beschrijvingen huurinkomsten, kostgangers of alimentatie
 • specificatie betaalde hypotheekrente (hypotheekoverzicht)
 • specificatie huur
 • voorschotbeschikking toeslagen van de Belastingdienst (alle pagina's)
 • polis ziektekostenverzekering
 • specificatie aflossing belastingschuld (inkomstenbelasting, zorg-, huur en/of kinderopvangtoeslag)
 • afschriften alle betaalrekeningen, spaarrekeningen en spaarloonregeling met het saldo erop (van de afgelopen 2 maanden)
 • ontvangen/betaalde alimentatie
 • kentekenbewijs auto
 • bewijs onmisbaarheid auto
 • uitspraak rechter of toekenning omtrent WSNP of Minnelijke schuldregeling
 • echtscheidingsbeschikking of uitspraak van de rechter omtrent alimentatie

Extra informatie

Relevante websites

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

Bent u tevreden over deze pagina?