Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Hoe werkt het?

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar kunt u niet betalen, vraag dan een betalingsregeling aan. Dat kan via een automatische incasso in maandelijkse termijnen.

Voorwaarden

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

 • de WOZ waarde meer dan 2269 euro hoger is dan de hypotheekschuld
 • uw motorvoertuig meer waard is dan 2269 euro
 • u meer dan één motorvoertuig heeft

Nb. kwijtschelding van de hondenbelasting is niet mogelijk.

Hulp bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier

Als u hierboven op de groene knop "Kwijtschelding gemeentelijke belastingen" klikt, kunt u een kwijtscheldingsformulier invullen. Probeer alle vragen goed te lezen en te beantwoorden. Vergeet ook niet om de bewijsstukken die nodig zijn toe te voegen.

Inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier kunnen telefonisch contact opnemen met  de  gemeente. U kunt  ons in de maanden maart en april op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen via (040) 289 38 93. We verbinden u dan door met het cluster Invordering.

Lees hieronder welke stukken u bij uw verzoek tot kwijtschelding plaatselijke belastingen (als dit voor u geldt) moet inleveren. 

Hoe lang duurt het?

U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag aan. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wat moet ik meenemen?

U heeft bij uw aanvraag kopieën nodig van de volgende documenten die op u van toepassing zijn:

LET OP: Vergeet niet om de inloggegevens van uw DigiD en uw bank mee te nemen!

Inkomen

 • loon-, pensioen- of uitkeringsspecificatie van u en uw partner (ook van inwonende meerderjarige kinderen);
 • specificatie ontvangen alimentatie (bankafschrift waarop dit aangegeven staat);
 • bewijsstuk overig inkomen (bijv. huurinkomsten).

Belastingen

 • beschikking voorlopige aanslag;
 • voorschotbeschikking toeslagen (huur, zorg en kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget);
 • specificatie van hoogte bedrag aflossing belastingschuld.

Wonen

 • laatste brief huurverhoging;
 • overzicht van de betaalde hypotheekrente (bij eigen woning).

Uitgaven

 • polis ziektekostenverzekering;
 • specificatie betaalde alimentatie (bankafschrift waarop dit aangegeven staat).

Auto

 • kentekenbewijs;
 • verklaring noodzaak auto.

Diversen

 • bankafschriften van alle rekeningen (inclusief minderjarige kinderen) over de afgelopen 2 maanden (saldo moet zichtbaar zijn);
 • beschikking van de echtscheiding met vermelding hoogte alimentatie;
 • uitspraak rechter toelating tot de wettelijke schuldsanering (WSNP);
 • brief toekenning minnelijke schuldregeling (meestal de brief van de kredietbank West Brabant).

Extra informatie

Relevante websites

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen doen.