Aanmelding

U kunt zichzelf niet aanmelden bij het PlusTeam.

Hoe komt u dan wel bij ons terecht? Dat kan op 2 manieren:

Als er een melding bij Veilig Thuis wordt gedaan, kan Veilig Thuis beslissen dat u wordt aangemeld bij het PlusTeam.

Ook het CMD kan u doorverwijzen naar het PlusTeam. Het CMD kan merken dat uw vraag over verschillende onderwerpen gaat. Ook kan het zijn dat zij denken dat het wenselijk is als er voor langere tijd iemand met uw gezin meedenkt. Dat zijn redenen om te denken aan het PlusTeam. Als het CMD denkt, dat u beter past bij het PlusTeam, dan zullen zij dat met u bespreken.

Als u het eens bent met de doorverwijzing, dan kunt u bij het PlusTeam op de wachtlijst worden geplaatst. Bij het PlusTeam werken SKJ-geregistreerde jeugdzorgprofessionals.

Wachtlijst

Er is sprake van een wachtlijst bij het PlusTeam. Met regelmaat ontvangt u in die periode een mail van het PlusTeam.

Aangemeld en dan?

Het PlusTeam werkt met een aanmeldteam. Dit zijn medewerkers van het PlusTeam die het eerste contact leggen. Zij zullen in een paar afspraken met u een overzicht maken van de vragen die u heeft. Ook zullen zij met u bespreken welke mensen uit uw omgeving een steun kunnen zijn. We kunnen ook afspreken dat u deze mensen uitnodigt om mee te denken over de situatie. Deze informatie samen vormt dan uw ‘gezinsplan’.

Als dat gebeurd is, zullen deze medewerkers van het PlusTeam de best passende collega’s vragen om de ondersteuning te gaan bieden aan uw gezin.