Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

In sommige gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen. Check op de website van het Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt of bel naar de gemeente.

Hoe werkt het?

Ga naar Omgevingsloket online

  • Doe de vergunningcheck (log als particulier in met DigiD of als bedrijf met eHerkenning)
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.

Bouwtekening kopie opvragen

Wilt u weten of u een woning kunt verbouwen? U kunt kopieën van bouwtekeningen van bestaande bouwwerken opvragen bij de gemeente. Kijk hiervoor op Bouwtekening kopie opvragen

Welstandsadvies

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebt, vraagt u een welstandsadvies aan. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.

De voorwaarden staan beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies. 

Om welstandsadvies aan te vragen, hebt u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Bovendien gaat het niet om een tijdelijk gebouw (tenzij het een seizoensgebonden gebouw is). 

Het is niet mogelijk om tegen een advies van de welstandscommissie bezwaar te maken. 

Natuurbescherming

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U hebt dan de volgende keuzes:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Voorwaarden vergunningsvrij bouwen

Ook als u geen vergunning nodig hebt, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning betaalt u legeskosten (pdf). Deze zijn afhankelijk van de (bouw)kosten van uw project. In hoofdstuk 2, artikel 2.2 en 2.3 van de Legesverordening vindt u de kosten voor een omgevingsvergunning.

Tarieven legesverordening omgevingsvergunning

Hoe lang duurt het?

Reguliere procedure

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure

U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Bij een reguliere procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Formulieren

Interessante websites