Onder de Omgevingswet heeft iedere gemeente één omgevingsplan. Deze vervangt alle bestemmingsplannen. In het omgevingsplan staan alle regels op het gebied van de ruimtelijke ordening. En alle regels die zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving.

De gemeente heeft op het moment dat de Omgevingswet ingaat automatisch een omgevingsplan. Dat heet een omgevingsplan van rechtswege. Hierin zitten alle huidige bestemmingsplannen. Dit tijdelijke omgevingsplan zet de gemeente stapsgewijs om tot een volledig omgevingsplan dat uiterlijk in 2032 klaar is. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft voor deze transitie een plan van aanpak opgesteld. In het omgevingsplan vindt u welke functie een gebied heeft en welke regels er gelden. Bijvoorbeeld wat de maximale bouwhoogte is en hoeveel geluid er gemaakt mag worden. De regels uit het omgevingsplan zijn te bekijken via het omgevingsloket. U kunt dan zoeken op een kaart en per locatie zien welke regels en beleid er gelden voor die locatie.

Overgangsrecht

Een bestemmingsplan dat voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, wordt nog onder het huidige recht afgehandeld. Voor het als ontwerp ter visie leggen van een bestemmingsplan is gemiddeld een half jaar voorbereiding nodig. Daarom adviseren we initiatiefnemers om nieuwe initiatieven als een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of wijziging omgevingsplan voor te bereiden en daarbij rekening te houden met de nieuwe standaarden en vereisten onder de Omgevingswet.

De gemeente gebruikt het eerste deel van 2024 nog gebruik van de technische standaard TAM-IMRO en stapt geleidelijk over op STOP-TPOD. Plannen moeten echter wel voldoen aan de juridische en inhoudelijke eisen onder de Omgevingswet.  

Neem contact met ons op

Bent u een initiatiefnemer en wilt u de komende periode met een initiatief starten? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 040 289 38 93. Heeft u vragen over de Omgevingswet stuur dan een e-mail naar omgevingswet@geldrop-mierlo.nl.  Samen bekijken we wat de beste optie is.