Op het moment dat de Omgevingswet ingaat, is elke gemeente aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie en waar informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te vinden is. Het digitaal loket is de centrale plek waar informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie straks op één plek bekijken en direct gebruiken.

In het Omgevingsloket kunt u: 

  • Zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project en welke dat is;
  • Zien of u een melding moet doen;
  • Direct uw vergunningen aanvragen en meldingen indienen;
  • Op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er gelden;
  • Zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden;
  • Een overleg met de gemeente aanvragen;
  • Bij het aanvragen van een vergunning aangeven of en hoe u participatie hebt toegepast en wat het resultaat was;
  • In een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u hebt gedaan.

Net als bij een echte verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Het kan dus zijn dat op 1 januari 2024 nog niet alles erin staat of dat er wat fout gaat. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren wordt het Omgevingsloket continue verbeterd en verder uitgebreid.