In de Omgevingswet worden alle 26 wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving samengevoegd en verbeterd in één wet. Dit zijn wetten die gaan over alles wat u hoort, ziet en ruikt in uw omgeving. Denk hierbij aan geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed, bouw- en grondzaken. 

Er verandert veel met de invoering van de wet. De belangrijkste veranderingen en nieuwe termen zetten we op een rij:

  • Al ons beleid staat voortaan in één omgevingsvisie en een aantal programma's;
  • Alle bestemmingsplannen staan voortaan in één Omgevingsplan;
  • We kijken of een aanvraag past in de omgeving en aansluit bij de behoefte van inwoners. En letten daarbij ook op de gevolgen voor gezondheid, veiligheid en milieu; 
  • Een vergunningsaanvraag die afwijkt van het omgevingsplan heet voortaan: Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (afgekort: BOPA). Vergunningsaanvragen worden in behandeling genomen als Opa (Omgevingsplanactiviteit) of Bopa (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit). 

De Omgevingswet wordt eenvoudiger te raadplegen omdat er minder regels zijn en ze allemaal op één plek staan in het Omgevingsloket. De ontwikkeling van het nieuwe omgevingsloket (ook wel DSO genoemd) is een complexe operatie. De verwachting is dat deze nog niet compleet is op het moment dat de wet ingaat.