De wet biedt ruimte aan initiatieven, maar houdt hierbij nadrukkelijk oog voor de kwaliteit van de leefomgeving. Voortaan kunt u voor een vergunningcheck, een vergunningaanvraag, het doen van een melding en het bekijken van alle geldende regels terecht op één plek. Namelijk bij het omgevingsloket. Een vergunningprocedure duurt normaal gesproken acht weken en wordt in bijzondere gevallen verlengd tot 26 weken. We gaan werken met een vooroverleg. Wanneer het vooroverleg met succes is doorlopen, is de kans op een geslaagde en snelle procedure groter. Participatie wordt nog belangrijker dan het nu is. Het gaat dan om ‘afstemming met de buurt’ en ‘eigen plannen bedenken en samen mogelijk maken’. Een eerste stap hierin is een gesprek tussen de initiatiefnemer en de omgeving.

Wanneer komt u in aanraking met de Omgevingswet?

  • U wilt straks een dakkapel plaatsen of een schuur bouwen, misschien uw bedrijf uitbreiden of een
    gezamenlijke buurtmoestuin aanleggen? U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een
    vergunning nodig hebt. Als dat het geval is, kunt u de vergunning aanvragen bij één loket, het zogenaamde Omgevingsloket. Via het Omgevingsloket ziet u meteen welke regels er gelden voor de plek waar u iets wil veranderen. Dit gaat allemaal digitaal.
  • Als er iets in uw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen, kunt u belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven (participatie).

Als u al toestemming (een vergunning) hebt om iets te doen, dan raakt u deze niet kwijt door de invoering van de Omgevingswet.